nieuws

Late betalingen blijven doorn in oog bouwsector

bouwbreed Premium

Het betalingsgedrag van opdrachtgevers richting hoofdaannemers en van die laatste richting onderaannemers kan nog steeds beter. Vergeleken bij andere landen in Europa, valt het echter mee, blijkt uit onderzoek van de FIEC.

De wettelijke betalingstermijn in Nederland is dertig dagen. In overleg kan dat verlengd worden naar zestig dagen. In de praktijk betalen particuliere opdrachtgevers na zestig dagen, publieke opdrachtgevers na negentig dagen, weet de federatie van Europese bouwwerkgevers FIEC. Het onderzoek is gedaan naar de implementatie van de Europese richtlijn over late betalingen.
Dan blijkt dat in vrijwel alle EU-landen de richtlijn wel is ingevoerd, maar in een aantal landen heel beperkt. Zo is in Duitsland de betalingsverplichting beperkt tot dat deel van de rekening dat niet betwist wordt. Aangezien altijd wel iets betwist wordt bij onze oosterburen, wordt dus altijd slechts een deel van de rekening betaald. En in Itali ë slaan de regels alleen op de levering van goederen en diensten en zijn werken uitgesloten.
FIEC constateert dan ook dat de richtlijn geen goed middel is geweest om late betalingen in de bouw te voorkomen. Die heeft in ieder geval niet geleid tot een belangrijke afname van de feitelijke betalingstermijnen. Zo kunnen aannemers in bijvoorbeeld Portugal gemiddeld een half jaar wachten op betaling. Bij opdrachten van lokale overheden kan die termijn oplopen tot twee jaar.
Toch wil FIEC niet aan een algehele herziening van de Europese richtlijn. Veel belangrijker is dat die op de juiste wijze in de verschillende EU-landen moet worden ingevoerd en vervolgens ook gehandhaafd.
Op één punt moet er echter wel een wijziging komen. En dat is op het punt van de betalingstermijn van dertig dagen die verlengd kan worden naar zestig dagen. FIEC acht dit onacceptabel. Een termijn van dertig dagen vinden de bouwwerkgevers meer dan genoeg.
In de praktijk blijkt de richtlijn in de diverse landen ook wel iets geholpen te helpen. Dat geldt niet voor Nederland waar de feitelijke betalingstermijnen hetzelfde gebleven zijn. In Ierland worden betalingen gemiddeld 15 dagen sneller gedaan, na 30 dagen in plaats van 45. Curieus genoeg is in Duitsland het gemiddelde voor publieke contracten iets langer geworden doordat iets meer opdrachtgevers langer dan 90 dagen wachten met betalen. Iets meer dan de helft van de publieke opdrachtgevers betaalt binnen 30 dagen. Private opdrachtgevers zijn eveneens later gaan betalen. Hier zit de verschuiving vooral in degenen die gewend waren binnen 30 dagen te betalen, dat was 78 procent. Nu is dat gezakt naar 73 procent.

Reageer op dit artikel