nieuws

‘Krimp huishoudens bedreiging voor naoorlogse wijken’

bouwbreed Premium

Lokale en regionale bestuurders moeten zich veel meer richten op een woningvoorraad die is afgestemd op de krimp van het aantal huishoudens op de lange termijn. Zonder een adequate aanpak dreigt vooral in vroeg-naoorlogse wijken leegstand, een verslechterde leefomgeving en voortgaande tweedeling.Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau in de gisteren gepresenteerde studie “Krimp en ruimte. Bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid.” Volgens het RPB is het zaak dat politici en beleidsmakers meer aandacht besteden aan de vraag hoe de woningvoorraad er in de verdere toekomst moet uitzien. “Aangezien het aantal huishoudens zich over dertig jaar zal stabiliseren, moet nu al worden bedacht hoeveel en welke type woningen nog moeten worden bijgebouwd”, aldus het RPB. Het planbureau denkt dat de gevolgen van een afname van het aantal huishoudens in een gemeente of regio in een beperkt aantal wijken, buurten en dorpen merkbaar zijn. “Vooral de vroeg-naoorlogse woongebieden zijn kwetsbaar”, aldus het planbureau.

Volgens het RPB zal het aantal Nederlandse regio’s en gemeenten dat te maken heeft met teruglopende bevolkingsaantallen de komende twintig jaar fors toenemen. De onderzoekers verwachten dat meer dan de helft van de huidige 467 gemeenten ermee te maken krijgt.
In de studie relativeert het planbureau echter in het algemeen de effecten van de bevolkingskrimp. De ruimtelijke gevolgen worden in de ogen van de onderzoekers sterk overschat. Eigenlijk hebben de demografische ontwikkelingen en dan vooral de afname van het aantal huishoudens alleen echte gevolgen voor de woningmarkt en de leefomgeving, aldus het RPB.
De onderzoekers achten het belangrijk dat de bestuurders in krimpende regio’s dit ook echt onder ogen durven te zien. Het planbureau laat doorschemeren dat lagere overheden nu niet goed met bevolkingskrimp omgaan. In een reactie op krimp kiezen ze tot op heden volgens het RPB vooral voor een hogere kwaliteit van de woningvoorraad en stimulering van de werkgelegenheid. Bij zowel het aantrekken van nieuwe bewoners als nieuwe bedrijven ligt concurrentie tussen gemeenten en regio’s op de loer, waarschuwen de onderzoekers.

Reageer op dit artikel