nieuws

Koepelorganisatie gaat huiseigenaren aan geld helpen

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam overlegt met banken en woningcorporaties om een overkoepelende organisatie op te zetten die verenigingen van huiseigenaren (VvE’s) financieel tegemoetkomt bij het wegwerken van achterstallig onderhoud.

H et voorstel richt zich op huiseigenaren in achterstandswijken die vaak geen geld apart hebben gezet voor onderhoud. Het gaat ervan uit dat de VvE’s zich aansluiten bij de koepel, die daarna het administratief beheer van de panden op zich neemt. Als er geen geld is om een huis op te knappen, kan het worden geleend van een bank. De gemeente stelt zich garant voor die lening.
“Eigenlijk kan een VvE dan geen ‘nee’ meer zeggen tegen onderhoud want alles is voor de VvE-leden geregeld”, betoogt de Rotterdamse wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Hamit Karakus in Eigen Huis Magazine, het tijdschrift van de Vereniging Eigen Huis.
Hij vindt dat een gemeente het recht zou moeten hebben beslag te leggen op de financiën van een VvE als zo’n organisatie panden verwaarloost en dat VvE’s verplicht moeten worden een duidelijk bepaald budget te reserveren voor een Meerjarenonderhoudsplan. Dat kan op basis van de woz-waarde of de oppervlakte van de woningen. Als onderhoud dan uitblijft, kan de gemeente ingrijpen. “Dan kunnen wij zeggen: ‘Beste vereniging u bent verplicht het pand te laten onderhouden en u heeft er het geld voor. Doe er wat aan.” Gebeurt er dan niets, dan kunnen we beslag laten leggen op het fonds en daarvan het onderhoud bekostigen.”
Weliswaar zijn verenigingen van h uiseigenaren verplicht geld te reserveren voor onderhoud, maar hiervoor is geen minimum vastgelegd. In de huidige situatie grijpt de gemeente Rotterdam zelf in als woningen niet worden onderhouden en er gevaar dreigt. Dit kost de gemeente veel geld. Een verplicht budget voor onderhoud en beslaglegging als een huis wordt verwaarloosd, is echter niet mogelijk zonder dat de wet wordt gewijzigd. De organisatie die Karakus voor ogen staat, maakt het mogelijk toch paal en perk te stellen aan slecht onderhoud van huizen. Inmiddels heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) medewerking aan het plan toegezegd.

Reageer op dit artikel