nieuws

Kabinet akkoord met opzet Europees energielabel in wet

bouwbreed

Het kabinet wil begin volgend jaar het Europese verplicht gestelde energielabel voor gebouwen en huizen in Nederlandse wetgeving hebben omgezet. De verplichting om bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw of huis een label te overleggen gaat echter voorlopig nog niet in.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de opzet van minister Winsemius (VROM) voor het energielabel. Het label moet nieuwe gebruikers van een gebouw in de toekomst vooraf inzicht geven in het energiegebruik van het pand. Het kabinet hoopt begin volgend jaar te kunnen starten met de opleiding van de controleurs die de panden keuren en met de certificering van de bedrijven die de labels mogen uitgeven. VROM denkt ongeveer 1000 controleurs nodig te hebben. Als er voldoende controleurs zijn, wordt het bij een transactie verplicht een energielabel te overleggen.
Het energielabel voor woningen en gebouwen vloeit voort uit de Europese afspraken om het energieverbruik terug te dringen. Het label stuitte op grote bezwaren van het kabinet vanwege de fikse administratieve lasten die invoering met zich meebrengt. Nederland had het label al begin dit jaar moeten invoeren en werd in februari door de Europese commissie officieel in gebreke gesteld.
Toenmalig minister Dekker (VROM) besloot daarop bij de Nederlandse vertaling van de Europese regelgeving de kosten zo veel mogelijk te beperken. Zo hoeft bij vergelijkbare woningen in een woonblok slechts bij een beperkt aantal woningen de energieprestatie te worden berekend. Daarnaast hoeven monumenten, kerken en industriepanden geen energielabel te hebben bij verkoop of verhuur.

Reageer op dit artikel