nieuws

Hydraulische heipaal krijgt nieuwe kans

bouwbreed Premium

De hydraulische heipaal is klaar om alsnog de Nederlandse markt te veroveren. Tien jaar geleden ging bedenker Oskar Pudelko failliet op zijn innovatieve funderingssysteem. Maar hij bleef erin geloven en nu lijkt de Nederlandse markt er wel rijp voor.

De heipalen van Pudelko bestaan uit betonnen cilinders van 0,4 meter die hydraulisch met een kracht tot 70 ton de grond worden in geduwd. In het midden van de betonsegmenten zit een stalen buis. Die kern kan desgewenst nog een aantal meter dieper dan het beton worden aangebracht, wat de draagkracht van de palen vergroot. In de betonringen zitten bovendien vier gaten waar wapeningsstaal in kan voor extra versterking.
Het systeem wordt volledig computergestuurd aangebracht. Daardoor is de kwaliteit zo betrouwbaar dat Pudelko op de door hem geplaatste palen zelfs een garantie voor 25 jaar wil afgeven. “Van elke paal maakt de computer een rapport op”, zegt Pudelko. “Daarin staat de kracht in relatie tot de diepte met de uiteindelijke eindlast.”
De computer kan zowel op kracht als op paallengte sturen. In het eerste geval hebben alle palen precies de vooraf berekende draagkracht en afhankelijk van de bodemopbouw verschillende paallengtes. In het andere geval zijn alle palen even lang maar hebben ze een eindkracht die door de bodemopbouw kan verschillen.
Een belangrijk voordeel van het systeem is dat de segmentpalen kunnen worden aangebracht bij een werkhoogte van minimaal 1 meter. Pudelko denkt dan ook dat zijn systeem in het bijzonder geschikt is voor funderingsherstel vanuit kruipruimten en het recht vijzelen van gebouwen.
Hij ontwikkelde zijn systeem 12 jaar geleden in samenwerking met de Hogeschool Eindhoven. Hij liet de palen diverse keren testen, onder andere in proeven met TNO en de Technische Universiteit Delft. In opdracht van Rheinbraun AG werd het systeem ook uitgebreid getest, volgens DIN 4128, door het Duitse Erdbaulaboratorium in Essen.

Tegenwerking

De computergestuurde paal kreeg veel lof maar een project in Amsterdam Oud-West deed de prille ondernemer toch de das om in 1995. Bij het funderingsherstel van een monumentaal pand werd hij volgens eigen zeggen ernstig tegengewerkt door het stadsdeel. Onder druk van het ambtelijk apparaat kwam het werk langdurig stil te liggen, waardoor Pudelko het opgaf. Zijn bedrijf ging failliet. “Maar mijn idee konden ze me niet afnemen want ik had daar geen octrooi op aangevraagd”, zegt Pudelko achteraf met trots. Daardoor kon hij de afgelopen jaren in stilte zijn systeem perfectioneren terwijl hij geld verdiende met verbouwingsklussen. Het verbeterde systeem heeft meer weergavemogelijkheden. De meetgegevens kunnen nu bijvoorbeeld in een grafiek worden uitgedraaid in plaats van in tabellen. “Daardoor krijg je eigenlijk voor elke paal een sondering”, aldus Pudelko.
Twee jaar geleden betrad hij met zijn verbeterde funderingssysteem en een nieuw bedrijf, D.O.N.K. Vijzel- & Funderingstechniek, de Duitse markt. Vanuit zijn ervaringen daar krijgt hij nu ook langzaam weer werk op de Nederlandse markt.

Reageer op dit artikel