nieuws

Hebben burgers nog rechten met pps?

bouwbreed Premium

In de wijk Haverleij in ‘s-Hertogenbosch zijn de burgers door de oprichting van de pps alle rechten ontnomen, zoals u hieronder kunt zien. Het risico is ook groot dat de burgers nadat de wijk gerealiseerd is alle kosten zelf kunnen betalen, terwijl de private ondernemingen met een vette winst ervan door gaan. Die kunnen daar niets tegen doen.

In de wijk Haverleij in ‘s-Hertogenbosch zijn de burgers door de oprichting van de pps alle rechten ontnomen, zoals u hieronder kunt zien. Het risico is ook groot dat de burgers nadat de wijk gerealiseerd is alle kosten zelf kunnen betalen, terwijl de private ondernemingen met een vette winst ervan door gaan. Die kunnen daar niets tegen doen.
De gemeente heeft gezamenlijk met Bouwfonds en Heijmans een pps (Haverleij BV) opgericht om een Europese aanbesteding te voorkomen en aan de pps Ponec als architect toegevoegd. Hierbij is een gemeenteambtenaar (heer Jan Buitink) directeur van de pps. Zijn baas (directeur bouw en woningzaken) zit in de raad van bestuur. Deze man heeft daarnaast een privé-relatie met de wijkmanager, die onze belangen bij de gemeente moet vertegenwoordigen. Aan de pps is een bestemmingsplan gegeven dat zeer ruim is, de bouw dient alleen binnen een vlak plaats te vinden, losse gebouwen zijn niet toegestaan.

Winsten

Hiermee heeft de pps het volledig voor het zeggen. Woningen worden gepland door de pps, ontwikkeld door Bouwfonds, gebouwd door een aannemer, verkocht door een makelaar. De winsten vallen vrij bij Bouwfonds en de pps! De kopers krijgen het mooie plan van de pps te zien, ze kopen het van de aannemer en er wordt in hun contract opgenomen dat het plan zoals gepresenteerd gerealiseerd wordt.
Echter de aannemer, die de contractpartij voor de koper is, heeft geen invloed op wat Bouwfonds en de pps doen, terwijl Bouwfonds en de pps niet thuis geven omdat zij de woningen niet verkocht hebben. Zal de wijkmanager, in haar relatie met de voorzitter, tegenspreken? Kan B en W en de raad tegenspreken, nu zij alle verantwoordelijkheid aan de pps gegeven heeft? NEE, als de procedures maar gevolgd worden kan niemand iets doen.
Zo ook wijzigt Bouwfonds het plan om extra opbrengsten te creëren. Er komt nu een blinde muur voor ramen van woningen die net verkocht zijn. Is hier iets tegen te doen? NEE, ondanks de koopcontracten! Immers de pps met architect hebben het bepaald en alle bezwaren stranden bij de welstandcommissie, die alleen mag kijken of het plan binnen het bestemmingsplan valt en of de architect van de pps het ermee eens is. B en W moet het dan wel goedkeuren. Er wordt en hoeft niet eens naar de burgers geluisterd te worden, alles is vooraf geregeld.
Het gehele plan van het Slot (zoals vastgelegd was in de ‘Castle Air’-brochure welke aan elke koper als onderdeel van de koop wordt gegeven) wordt, nadat het eerst heel fraai is voorgesteld nu uitgekleed, en met maximale winst voor de pps opgeleverd. Wie betaalt om later alles te herstellen als de pps opgeheven is en de winsten in de zakken van de pps-partijen verdwenen zijn? De burgers! Dit kan een bodemloze put worden, niemand weet welke erfenis de pps achterlaat en degenen die het weten zijn verstrengeld in belangen.

Controle

Een pps is mooi en kan zaken realiseren, maar moet net als elk bedrijf aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun daden en kosten die ze veroorzaakt. Elke pps moet gecontroleerd worden door een landelijk onafhankelijke instantie met openbare rapporten (niet alleen financieel maar ook maatschappelijk), daarnaast moet de pps een verplichte rapportage naar B en W en raad hebben zodat die de mogelijkheid hebben van ingrijpen (wat nu niet gebeurt). Daarnaast moeten alle partijen in een pps aansprakelijk blijven voor herstel van fouten of onvolkomenheden, zodat niet de gemeenschap voor de kosten opdraait.
Zonder dit blijven de burgers met een grote kater zitten en hebben we een tweede vorm van bouwfraude.
H. Sprengers
hcm.sprengers@kpnplanet.nl

Reageer op dit artikel