nieuws

Halsema: Meer werk maken van duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

maastricht – Duurzaam bouwen, een nieuwe woonkern en flink meer inzetten op openbaar vervoer. Dan ben je visionair bezig, vindt Femke Halsema.Duurzaam bouwen, een nieuwe woonkern en flink meer inzetten op openbaar vervoer. Dan ben je visionair bezig, vindt Femke Halsema.

De fractievoorzitter van GroenLinks rijdt in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november in een milieuvriendelijke bus op aardgas door het land. Duurzaamheid is dan ook één van de belangrijkste punten waar zij en haar partij op inzetten.
Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland kan GroenLinks dan ook zeker niet bedoeld hebben toen hij zei dat het de Nederlandse politiek ontbreekt aan een langetermijnvisie, zegt Halsema. “Brinkman wil Nederland volplempen met dozen en uitvalswegen. Dat is iets waar wij absoluut niet voor kiezen”, sneert ze in haar verkiezingsbus tijdens een interview met Cobouw .
Maar wat wil haar partij dan wel?
Want terwijl Nederland vol heet te zijn, zal de behoefte aan ruimte de jaren alleen maar groeien. Infrastructuur, wonen en natuur vechten alle om een eigen plek. De 40-jarige politica zegt dat ze dat ook wel begrijpt: “Tijdens de campagnetour kan ik Nederland eens goed bekijken vanuit de bus. En inderdaad; het land heeft nog veel ruimte. Maar dat blijft ook zo, als het aan ons ligt. Nederland moet de komende jaren goed gaan nadenken over de ruimtelijke inrichting. We kunnen maar één kant op en dat is naar een sterk milieubeleid. Als je naar het rapport Stern kijkt (Britse topeconoom die waarschuwt dat klimaatverandering leidt tot een daling van de wereldeconomie met twintig procent, red.) dan hebben we in 2050 een enorm probleem: 70 miljard euro economische schade. Als we de lijn van Brinkman en zijn CDA volgen, krijgen we economische krimp. Ons land moet de komende vijftien jaar omschakelen naar een groene duurzame economie.”
Halsema vindt daarom dat er heel zorgvuldig moet worden omgegaan met de scheiding tussen het platteland en de stad. “Onze groene ruimte moeten we bewaken en uitbreiden, want dat is goed voor de lucht en de kwaliteit van leven.” Daarom mag de overheid nooit aan het Groene Hart komen, vindt zij. “Daar moet je niet gaan bouwen maar juist een landschapspark van maken.”
Tegelijkertijd beseft ze dat Nederland nu niet, en ook niet in de jaren die komen, alleen maar kan inzetten op natuur en klimaat. Om de woningdruk die bestaat toch weg te nemen, wil zij dat er in de jaren die komen vooral in de Randstad wordt bijgebouwd. Volgens haar kan dat door in een aantal steden in te breiden, in plaats van naar buiten te bouwen. Kritiek dat mensen dat tegenwoordig niet meer willen en juist in het groen willen wonen, wuift ze weg. “Bedenk eens waarom ze dat willen. Omdat de publieke voorzieningen, zoals parken, niet groen zijn. Ik woon zelf in de stad en ken dat probleem.”

Nieuwe woonkern

De GroenLinks-politica is er van overtuigd dat er – ook planologisch – veel meer met de steden in de Randstad kan. Ze ziet de ontwerpen van landschapsarchitect Adriaan Geuze die ruimte bieden om in de stad te bouwen, vertelt ze. “Zo kun je snelwegen bij steden goed overkappen en daar bovenop bouwen. De leefbaarheid in steden wordt dan ontzettend vergroot.”
Als in de toekomst in de Randstad echt moet worden uitgebreid, moet dat een volledig nieuwe stad worden, vindt de fractievoorzitter. “Anders verrommelen de steden helemaal.” Halsema is zelf een groot voorstander van het plan maar het voorstel werd, tot haar grote teleurstelling, door de partijleden tijdens het GroenLinks-congres naar de prullenbak verwezen. Toch is de politica er van overtuigd dat het idee nog eens op tafel komt te liggen. Wanneer en hoe zo’n kern er uit komt te zien durft ze echter niet te voorspellen: “Ik weet niet of we helemaal naar een nieuwe stad toe moeten. Misschien wel, misschien niet. In elk geval ergens in Noord-Holland, de bollenstreek. Daar is echt nog wel ruimte.”
“Wanneer er een nieuwe kern komt, moet er wel goed gebouwd worden. Niet zoals de huidige Vinex-locaties. Het probleem daarmee is dat het uitlopers van de grote steden zijn en alleen maar aansluitingingen op wegen en niet op het openbaar vervoer hebben. Daarnaast zijn er heel weinig voorzieningen waardoor deze locaties zich niet ontwikkelen tot nieuw stedelijk gebied.”

Toekomst

Nederland moet in 2030 vooral wat betreft kennis en innovatie aan de top van Europa staan, vindt Halsema. “Tegen die tijd is ons land wereldberoemd om de milieutechnologie die wij gebruiken om de dreiging van klimaatveranderingen af te wentelen. Nederland kent dan klimaatbuffers. We hebben rivieren verlegd zodat het water zijn natuurlijke gang gaat en we gaan West-Europese steden zoals Londen achterna wat betreft openbaar vervoer.”
Halsema is groot voorstander van een lightrailnet tussen de stedelijke gebieden in de Randstad. “Kijk naar Ken Livingstone die zijn nek uitstak voor het ov in Londen. De oppositie was massaal tegen. De files zijn nu opgelost en het is een groot succes geworden. Politici moeten niet zo bang zijn voor verandering.” Duurzaam bouwen wordt het toverwoord waar Nederland de komende tien tot twintig jaar mee moet werken. Zo vindt Halsema dat woningbouwcorporaties veel meer dan nu moeten worden verplicht om dat te doen. En er moeten veel meer wind- en zonne-energieparken komen. “Nederlandse bedrijven waren voorloper op het gebied van windtechnologie. Dat is de afgelopen vijf jaar door dit kabinet volledig te grabbel gegooid. Nederland zou in zee een heel groot windmolenpark moeten plaatsen. Dat is helemaal geen horizonvervuiling. Als je ze maar concentreert. Je forceert alleen een doorbraak als je op het gebied van innovatie en duurzaamheid duidelijke grenzen stelt.”

Reageer op dit artikel