nieuws

Haaglanden gaat waterbergingin Bulgaarse regio organiseren

bouwbreed Premium

Het Stadsgewest Haaglanden en de regio rond de Bulgaarse stad Bourgas aan de Zwarte Zee gaan samenwerken op het gebied van waterberging. Beide regio’s ondervinden overeenkomstige problemen bij overvloedige neerslag.

I n de Haagse regio worden vooral de kassen in het Westland en omliggende steden zwaar getroffen door hevige regenval. In de omgeving van Bourgas, een in een delta gelegen haven- en industriestad met 250.000 inwoners, lopen regelmatig woongebieden en bedrijfsterreinen onder water.
De samenwerking is van technische, bestuurlijke en organisatorische aard. Volgens projectleider Piet Houtenbos, hoofd van de sector ruimtelijke Ordening bij Stadsgewest Haaglanden, gaat het er allereerst om alle betrokken bestuurders in Bulgarije op één lijn te krijgen. ”Bestuurlijk verkeert het land in een overgangsfase. Het transformeert van een centraal geleid land naar een decentraal bestuur. Hoe verschillende partijen kunnen samenwerken moeten ze nog leren. Wij gaan ze daarbij adviseren.”
In Bourgas hebben behalve het gemeentebestuur, twee waterschappen, de staat en een aantal particulieren zeggenschap over de afwatering uit het Vaya Meer ten westen van de stad. Doordat er zoveel partijen bij betrokken zijn, zijn de problemen rond de afwatering via een smal kanaal naar zee nog niet opgelost.
Het probleem is urgent, alleen al doordat het sterk vervuilde water een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. In september 2007 moet er een plan van aanpak liggen waarmee alle partijen instemmen.

Assisteren

Haaglanden laat zich in Bulgarije assisteren door het hoogheemraadschap Delfland en bureau Alterra van de Landbouwuniversiteit Wageningen. De samenwerking wordt gesubsidieerd door het Logo East-programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die de twee stadsgewesten tot elkaar heeft gebracht.
Hoewel verschillende Nederlandse bedrijven actief zijn in de regio Bourgas, zijn er nog geen ondernemers benaderd om eventuele projecten uit te voeren. Geld is er ook nog niet. Houtenbos: ”Bulgarije is een arm land. Om de meest heftige problemen op te lossen zullen Europese fondsen moeten worden aangesproken.”

Reageer op dit artikel