nieuws

Gestage groei investeringen kabels en leidingen

bouwbreed

De markt voor kabels en leidingen trekt aan, maar het investeringsniveau van het topjaar 2001, een miljard euro, wordt de komende twee jaar niet bereikt. De uitgaven aan kabels en leidingen blijven steken rond 800 miljoen euro.

Dat blijkt uit rapport ‘De kabel- en leidingsector; investeringsvolume en opdrachtgeverschap’ van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Tussen 2006 en 2008 nemen de investeringen in kabels en leidingen toe met 3 à 4 procent per jaar, zo verwacht het EIB.
In 2001 werd ongeveer een miljard euro in kabels en leiding geïnvesteerd. Een jaar later ging 200.000 euro minder om in de sector. Die tendens zette door tot 2004. Toen bedroeg het totaal van de bestedingen ongeveer 750.000 euro. Sindsdien groeien de investeringen weer met gemiddeld 4 procent per jaar.

Kwaliteit

De inkomstendaling van de kabel- en buizenbedrijven leidde ertoe dat hun investeringen in onder meer materieel en huisvesting terugliepen van 47 miljoen euro in 2000 naar 25 miljoen euro in 2003. Nu de economie aantrekt en de sector weer opdrachten binnensleept, moeten de kabel- en buizenbedrijven meer geld besteden aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van hun producten. Zo kunnen ze voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers. Deze selecteren tegenwoordig niet uitsluitend op prijs en dat biedt, aldus het EIB, voor de kabel- en buizenleveranciers mogelijkheden om te scoren.
De slechte resultaten van voorheen kwamen vooral voor het conto van nuts- en telecommunicatiebedrijven. Het aantal opdrachten dat zij verstrekten, daalde sterker dan die van andere bedrijven.
Dat het weer beter gaat met de sector is te danken aan de groeiende economie en de groei in de burgerlijke en utiliteitsbouw. “Daarnaast is sprake van een toenemende mate van uitbesteding van activiteiten aan de markt”, aldus het rapport. “Opdrachtgevers beperken zich meer en meer tot de kernactiviteiten en gaan nieuwe relaties aan met de kabel- en leidingbedrijven.”

Samenwerken

Verder meldt het rapport, dat kabel- en leidingbeheerders meer dan vroeger samenwerken als het gaat om het op de markt brengen van werken. Daardoor kunnen kosten worden gedrukt, terwijl overlast wordt beperkt. “Bovendien zien zij hierin mogelijkheden om de uniformiteit in de uitvoering te vergroten.”
Opvallend is dat aannemers meer verantwoordelijkheden en taken toegeschoven krijgen. Daardoor komen zij dichter bij de eindgebruikers te staan, waardoor een andere benadering van het bouwproces nodig wordt.

Reageer op dit artikel