nieuws

Gemeenten zetten met onthouden grond rem op bouw zorgwoningen

bouwbreed Premium

Gemeenten stellen te weinig betaalbare grond beschikbaar voor de bouw van zorgwoningen. Dat vindt het College Bouw Zorginstellingen. Hierdoor lopen nieuwbouwprojecten onnodig vertraging op.

“Gemeenten geven de voorkeur aan projecten waarmee ze meer geld kunnen verdienen”, licht Willeke van Staalduinen van het College Bouw Zorginstellingen de situatie toe waarin veel de verzorgingshuizen zitten. De zorginstellingen moeten de komende jaren nieuwe woningen bouwen, waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen en de benodigde zorg thuis wordt aangeboden.
Volgens cijfers van het Bouwcollege, zoals de organisatie die namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) toeziet op de huisvesting van zorginstellingen in de wandelgangen wordt genoemd, wonen momenteel zo’n honderdduizend mensen in 1400 verzorgingshuizen. Ruim de helft van de huidige bewoners zou de komende jaren moeten verhuizen naar een zorgwoning.
Naast gemeenten zorgen ook managers van verzorgingshuizen voor vertraging. “Bij personele wisselingen heeft de opvolger van de vertrekkende bestuurder vaak heel andere plannen in zijn hoofd”, vertelt Van Staalduinen. Daarnaast stellen directies nieuwbouwplannen uit als zaken onzeker zijn. Staalduinen: “De start wordt uitgesteld als bijvoorbeeld onduidelijk is hoe de achterblijvende bewoners moeten worden gehuisvest.”

Vergrijzing

Het Bouwcollege vreest dat verzorgingshuizen door de vergrijzing op termijn niet in de vraag naar zorg kunnen voorzien. Daarbij worstelen zij vooral met de beperkte budgetten die het ministerie van VWS ter beschikking stelt. “Verzorgingstehuizen hebben ondanks de vergrijzing geen prioriteit meer op het ministerie. Hierdoor kunnen instellingen niet tegemoetkomen aan de vraag die naar verwachting de komende jaren sterk zal toenemen.” Voor onderhoud aan bestaande verzorgingshuizen is voor 6700 plaatsen een bouwvergunning aangevraagd bij het Bouwcollege.
Bij het Bouwcollege heeft het afgelopen jaar een kwart van de slecht presterende verzorgingshuizen, 161 in het totaal, plannen ingediend. Verreweg de meeste, in het totaal voor 12.000 verzorgingsplaatsen, hebben betrekking op de realisatie van zorgwoningen waarbij de zorg van buiten aan de bewoners wordt aangeboden. Bij deze projecten wordt rekening gehouden met het overheidsbeleid dat erop is gericht om zorg en wonen te scheiden.

Reageer op dit artikel