nieuws

Gemeenten willen een beter bouwtoezicht

bouwbreed Premium

Gemeenten willen een beter bouwtoezicht, maar vragen zich kritisch af hoe ze dat het beste kunnen doen. Dat bleek uit het congres van TU Delft ‘Naar een beter bouwtoezicht’.

De aula van de Technische Universiteit Delft zat vol gemeenteambtenaren. Ook een enkele bouwdirecteur en architect was aanwezig. Allen zijn ze het erover eens dat de afdeling bouw- en woningtoezicht bij gemeenten effectiever moet werken.
Gisteren kregen ze van diverse sprekers uiteenlopende instrumenten aangereikt. Alle methoden hadden één ding gemeen; ze zijn nog niet doorontwikkeld. Jeroen van der Heijden, onderzoeker van het instituut OTB, gaf de noodzaak van een verbeterslag van bouwtoezichtafdelingen bij gemeenten in cijfers weer. Uit een onderzoek tussen 2001 en 2005 blijkt dat van de 27 gemeenten drie gemeenten geen bouwtoezichttoetsing hadden uitgevoerd. Volgens Van der Heijden kunnen lokale overheden veel winst behalen door in te zoomen op de meest wezenlijke risico’s. Het probleem dat hiermee samenhangt, is dat gemeenten ‘objectief’ moeten bepalen welke risico’s acceptabel zijn en welke niet.

Foutief

Ook het CKB-instrument kent nog zijn beperkingen. In het systeem waaraan gemeenten hun vergunningsverlening kunnen toetsen zitten nog foutieve toetsvragen en doorverwijzingen. Bovendien wordt bij een aantal toetsvragen onvoldoende toelichting gegeven. “Maar gekeken naar onze oorspronkelijke doelstelling is die voorlopig absoluut gehaald. Het CKB maakt de verdeling van verantwoordelijkheden duidelijk”, aldus Van der Heijden.

Kritisch

In reactie op het ochtendprogramma kwam er een vuur van kritische vragen uit de zaal. Zo vroeg een ambtenaar zich af of het CKB-systeem ook kan worden ontsloten naar de burgers. Een ander vond dat het congres te veel ging over regeltjes. “Burgers en bedrijven zien niets terug van woningbouwtoezicht.”
Volgens Gert Jan van Leeuwen van de vereniging BWT is er sprake van een capaciteitsprobleem en verschilt dat per locatie. “Je ziet grote verschillen in het land. Vooral bij kleinere gemeenten loopt de kennis en ervaring weg. Helaas los je dit probleem niet in een handomdraai op. Het imago van het vakgebied moeten we met zijn allen veranderen.”
Joop Petit van Architectenbureau Satijnplus vindt dat de bouwvergunning veel meer integraal moet worden opgenomen in het bouwproces. “Op dit moment is dat één momentopname, terwijl het bouwplan voortdurend wijzigt. De bouwvergunning beslaat eenderde van de werkvoorbereiding. Tweederde daarvan wordt doorontwikkeld en verandert bij contractvorming.”
Petit is ervan overtuigd dat 99 procent van de gebouwen niet correspondeert met de afgegeven bouwvergunningen.”

Reageer op dit artikel