nieuws

Gemeente nalatig bij verlening bouwvergunning ‘ramptrap’

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht heeft verzuimd om bij de bouwvergunning voor de werftrap in 1985 te kijken naar de constructie. Dit blijkt uit een rapport van de onafhankelijke commissie Trapongeval Utrecht over het ongeluk tijdens een bootjesevenement, waarbij afgelopen zomer een dode viel.

De Utrechtse burgemeester Brouwer-Korf erkent dat de gemeente fouten heeft gemaakt. “Er is in het verleden niet goed gecommuniceerd tussen de verschillende diensten. Zowel in de keuring van de bouwvergunning als de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. De gemeente neemt daar haar verantwoordelijkheid voor.”
Bij het verlenen van de vergunning werd door de gemeente vooral gekeken naar de inpassing van de trap in de monumentale omgeving. Zowel de afdeling Constructiecontrole als de Buitendienst heeft nooit naar de constructie gekeken. Volgens de commissie was het juist een fout in een verbinding van de trap die ervoor zorgde dat de trap tijdens het evenement naar beneden kwam. De constructiefout was na plaatsing van de trap niet meer zichtbaar voor het normale toezicht. De fout lag bij de verbinding van het plateau aan de bovenkant van de trap tegen de muur. Het plateau werd daar ondersteund door twee liggers, die verankerd zaten in de tegen de muur bevestigde stijlen. De liggers waren in de stijl verankerd met deuvels. Volgens de commissie was de ruimte tussen de gaten in het uiteinde van de liggers (pennen) en de achterzijde van de pen te klein, waardoor die niet was berekend op de kracht ervan. De verbinding bleek niet te zijn uitgevoerd conform de huidige en toenmalige NEN-normen. Het draagvermogen van de trap was daardoor slechts één derde van wat volgens de norm vereist was. Toen de gemeente een vergunning moest geven, werd wel gekeken naar de risico’s van de hoeveelheid mensen op de kade, de werf en de bootjes, maar werd de trap niet als risicofactor beschouwd.

Reageer op dit artikel