nieuws

Gelderland vult ruimte tot 2015 in met 56.000 huizen

bouwbreed

De provincie Gelderland heeft voor circa 300 locaties in diverse regio’s de ruimtebehoefte uitgewerkt voor wonen, bedrijven, landschapsversterking en andere voorzieningen. In totaal wil de provincie tot 2015 op deze locaties 56.000 woningen en ruim 800 hectare bedrijventerrein realiseren.

Voor de betrokken gemeenten is nu duidelijk geworden waar ze wel en niet kunnen bouwen.
Een ander voordeel is dat via een artikel 19-procedure, versnelde bestemmingsplanwijziging, plannen sneller kunnen worden gerealiseerd. Bijzonder is dat de gemeenten op regionaal niveau deze operatie uitvoeren. De regiobesturen van de Achterhoek, De Vallei, Rivierenland, Noord-Veluwe en Stedendriehoek zijn verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het Streekplan van de provincie Gelderland. Voor het gebied Arnhem-Nijmegen wordt een apart plan samengesteld.
Duidelijk is dat de provincie het grootste deel van de nieuwe woningen bundelt in de stedelijke gebieden. In de regio Achterhoek zijn 10.000 woningen en 160 hectare bedrijventerrein gepland. Van de woningen komt 18 procent in de centrumstad Doetinchem. In de Vallei komen 12.000 woningen en 175 hectare bedrijventerrein: 60 procent van de woningen wordt in het verstedelijkte gebied van Ede en Wageningen opgevangen.
De regio Rivierenland gaat uit van 10.000 woningen en 215 hectare bedrijventerrein. In het door de natuur beperkte regio Noord Veluwe zou tot 2015 circa 9500 woningen en 100 hectare bedrijventerrein mogelijk zijn. Het grootste deel van de taart gaat naar de regio Stedendriehoek (Zutphen, Apeldoorn en Deventer) 80 Procent van de 15.000 woningen wordt opgevangen in dit stadsgewest. Verder is in dit gebied 160 hectare bedrijventerrein gepland.
De provincie stelt in december de plannen definitief vast.

Reageer op dit artikel