nieuws

Funderingsbranche niet met Bouwend Nederland in zee

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging van Aannemers Funderingswerken ziet af van een fusie met Bouwend Nederland. Het bestuur gaat nu op zoek naar een koepel waar de NVAF zich bij kan aansluiten.

De algemene ledenvergadering van de funderingsbedrijven heeft het ledenonderzoek naar de mogelijke fusie met Bouwend Nederland ter harte genomen. Daaruit bleek dat een zeer ruime meerderheid weinig meer voelt voor een fusie met Bouwend Nederland.
Twee jaar geleden was de fusie “onontkoombaar” in de ogen van de NVAF. Dat had mede te maken met het feit dat funderingsbedrijven die onderdeel zijn van een groter concern, het toen wel handig vonden als de hele bouw onder éé n dak zou zitten.
Sinds die tijd is het bouworganisatielandschap echter drastisch veranderd. De Confederatie van Gespecialiseerde aannemers (Conga) is uit het AVBB gestapt. Binnen het midden- en kleinbedrijf hebben bouw- en infrabedrijven eigen organisaties opgericht, en oude afdelingen van het NVOB in Drenthe en Noordwet-Overijssel hebben een nieuwe club opgericht.
Als gespecialiseerde aannemers hebben de funderingsbedrijven nu besloten de fusie met Bouwend Nederland af te blazen en lekker in Harderwijk te blijven op het voormalige SBW-terrein.
Op termijn willen de leden van de NVAF zich echter wel aansluiten bij een koepel. Daarbij wordt Bouwend Nederland niet a priori uitgesloten, maar bijna de helft van de leden heeft al een voorkeur uitgesproken voor de Conga. Collectief lidmaatschap van MKB Bouw of MKB Infra wordt evenmin uitgesloten.
Tijdens de vergadering heeft NVAF-voorzitter Henk van Hees na 19 jaar de voorzittershamer neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Casper Guis. Ook vice-voorzitter Leo Mosselman is afgetreden. Hij wordt opgevolgd door Co van ’t Hek.

Reageer op dit artikel