nieuws

Experimenten geluidhinder Schiphol kunnen beginnen

bouwbreed Premium

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de experimenteerwet voor Schiphol. Daarmee wordt gekeken welke maatregelen effectief zijn om de geluidhinder rond de luchthaven te verminderen.

Mocht dit succesvol blijken, dan worden de bestaande regels voor Schiphol aangepast. Hierdoor kunnen verbetervoorstellen, die tijdens de evaluatie van het Schipholbeleid werden ingediend, nu als test worden uitgeprobeerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingen van vliegroutes of baangebruik.
De essentie van het wetsvoorstel is dat vliegmethoden kunnen worden uitgeprobeerd die naar verwachting minder overlast veroorzaken. Als voorwaarden gelden onder meer dat er een vaste tijdslimiet is en niet meer geluidhinder wordt geproduceerd dan op dit moment. Nu kan alleen worden afgeweken van de regels bij groot baanonderhoud of in een bijzonder of acuut geval. Minister Peijs (verkeer) maakte al eerder bekend dat er een snelwegexperiment komt met dynamische maximumsnelheden. Ook hierbij probeert ze vast te leggen welke mogelijkheden en effecten deze tijdelijk en afwijkende snelheden hebben. Peijs wil volgend jaar starten met de proeven die de snelheidslimiet aanpassen aan onverwachte en wisselende situaties zoals weer, drukte of een ongeluk.

Reageer op dit artikel