nieuws

Eindhoven zet vaart achter nieuwbouw

bouwbreed Premium

De Eindhovense nieuwbouwwijk Waterrijk, onderdeel van Vinex-locatie Meerhoven, moet twee jaar eerder worden gerealiseerd dan gepland. In plaats van een gefaseerde uitvoering is de bouw van de laatste duizend woningen nu in één keer gegund.

De versnelde bouw van Waterrijk komt voort uit het streven van de gemeente Eindhoven om per jaar 1500 nieuwe woningen te realiseren. Waterrijk biedt de mogelijkheid om eerder te bouwen, omdat alle grond van de toekomstige wijk in eigendom is van de gemeente. Vorig jaar is de bouw van de eerste fase, bestaande uit 400 woningen, toegekend aan Blauwhoed, Proper Stok en Calliste. De grond wordt nu bouwrijp gemaakt, in februari start de bouw.
Aanvankelijk was het de bedoeling de rest van de woningen in drie fasen te bouwen. De laatste woningen zouden dan in 2012 worden opgeleverd. Nu de grond in een keer is uitgegeven, hoopt de gemeente dat uiterlijk 2010 de bouw van Waterrijk is voltooid. Heijmans, Bemog, Hopman, Brabavast en Bouwfonds mogen in totaal een kleine 400 woningen in Waterrijk gaan bouwen. Daarnaast gaan de woningcorporaties Woonbedrijf en Trudo en de Stichting Seniorenhuisvesting in de nieuwbouwwijk aan de slag. In februari 2008 kunnen ze met de bouwactiviteiten starten.

Weg

De bouwcombinatie AM/Stam en De Koning, die actief is in het deelproject Bosrijk, krijgt ook nog enkele woningen in Waterrijk toegewezen. Doordat een doorgaande weg die in het plan onderbroken zou worden, toch wordt gehandhaafd, loopt de bouwcombinatie planschade op. Hoeveel woningen zij ter compensatie in Waterrijk mag bouwen, is nog niet duidelijk.
Het nieuwbouwproject Waterrijk, met een stedenbouwkundig ontwerp van Herman Herzberger, is een van de laatste deelprojecten van Vinex-locatie Meerhoven. De wijk Meerrijk, met vooral gestapelde woningbouw, zal uiteindelijk nog iets later worden opgeleverd. In totaal verrijzen in Meerhoven 5600 woningen.

Reageer op dit artikel