nieuws

Eerste Kamer akkoord met nieuwe Arbowet

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers kunnen vanaf 1 januari 2007 meer maatwerk leveren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf. De Eerste Kamer is namelijk akkoord gegaan met de nieuwe Arbowet.

De nieuwe Arbowet geeft sociale partners ruimte het arbobeleid goed aan te laten sluiten op specifieke werksituaties in sectoren of bedrijven. Als de wet ingaat, schrijft de overheid niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel zijn er zogenoemde doelvoorschriften, waarin staat wat het beschermingsniveau moet zijn. Voor de bouw zou dat bijvoorbeeld kunnen inhouden dat de overheid alleen nog maar wil dat het valgevaar goed wordt tegengegaan. De partners in de bouw vullen dan zelf in welke maatregelen en eisen daarvoor nodig zijn.
Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken die zij maken vast in arbocatalogi. Daarin kunnen bedrijven vervolgens opzoeken op welke manieren en met welke middelen ze hun werknemers voldoende kunnen beschermen. Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen, krijgt het binnen de ondernemingen meer draagvlak, denkt demissionair staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken).
De verwachting is dat ondernemers door de nieuwe wet jaarlijk 99 miljoen euro besparen door vermindering van de hoeveelheid regels. Het ministerie gaat de invoering van de nieuwe Arbowet in een grootschalige campagne onder de aandacht brengen.

Reageer op dit artikel