nieuws

Dubbele verkeerstunnel sluitstuk ring Parijs

bouwbreed Premium

Het sluitstuk in de superring rond de Franse hoofdstad wordt uitgevoerd volgens een innovatief ontwerp. De tunnel heeft twee boven elkaar gelegen wegen, een voor elke rijrichting die onder dichtbevolkte woonwijken doorloopt.

Het sluitstuk in de superring rond de Franse hoofdstad wordt uitgevoerd volgens een innovatief ontwerp. De tunnel heeft twee boven elkaar gelegen wegen, een voor elke rijrichting die onder dichtbevolkte woonwijken doorloopt.
In de tunnel wordt voor brandbestrijding een watermistsysteem geïnstalleerd. Passieve maatregelen zoals vluchttunnels en schuilplaatsen kunnen ontoereikend zijn bij grote tunnelbranden zoals die in de Mont-Blanctunnel en de Sint-Gothardtunnel.
Op pagina 7:
Watermistsysteem garandeert veiligheid tunnel niet.

Reageer op dit artikel