nieuws

ChristenUnie

bouwbreed Premium

André Rouvoet:

André Rouvoet:
” Klimaatverandering is een echt speerpunt. We trekken er een miljard voor uit.”

Voor kilometerheffing. Gelijktijdig de motorrijtuigenbelasting afschaffen. Alle varianten van de A6/A9, inclusief openbaar vervoer, vergelijken met een netwerkanalyse. Voor een tweede ov-verbinding via het IJmeer. In de wegenbouw accent verleggen naar betere benutting en onderhoud. Uitbreiding mag slechts zeer spaarzaam plaatshebben. Besluitvorming over grote infrastructuurprojecten kan alleen na een netwerkanalyse.
Zuiderzeelijn niet zomaar afblazen. Meer inhaalsporen of spoorverdubbelingen aanleggen. In stedelijke regio’s moet meer worden geïnvesteerd in lightrailverbindingen.
De nieuwbouw meer toesnijden op de woningbehoefte; zoals goedkopere woningen voor gezinnen en starters. Voldoende bouwen op plattelandsgemeenten. De norm voor duurzaam bouwen verder aanscherpen, dus Bouwbesluit aanpassen. Consumentgericht bouwen wordt gestimuleerd. Ook moet meer bouwvergunning- en welstandsvrij kunnen worden gebouwd. Contractvormen die samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven bevorderen.
Huurstijgingen moeten voorspelbaar zijn voor zittende huurders en het inflatieniveau volgen. Eenzijdige samenstelling van wijken voorkomen door ‘oppoetsen’ van bestaande wijken en een divers aanbod van huurprijsniveaus. Voor een onderzoek naar het fiscaliseren van woonlasten om scheefwonen te voorkomen. Woningcorporaties meer investeren om woningen energiezuiniger te maken.
W aterketen valt onder één ministerie. Bij nieuwbouw worden (ondergrondse) wateropslagplaatsen aangelegd. Om luchtkwaliteit te verbeteren meer bronmaatregelen nemen; maatregelen om de uitstoot van bronnen van luchtvervuiling te verminderen. Een verplichte roetfilter op alle dieselvoertuigen. Het gebruik van duurzaam hout aanzienlijkt stimuleren.
Het vakmanschap wordt in ere hersteld. De overheid brengt in de publieke sector het aantal managementlagen drastisch terug. Het fiscale systeem ontziet laaggeschoolde arbeid. De overheid moet als opdrachtgever bij gunning van aanbestedingen aan marktpartijen niet alleen letten op de laagst geboden prijs, maar ook rekening houden met duurzaamheid, innovatie, vernieuwing en ‘waardetoevoeging´.

Reageer op dit artikel