nieuws

Certificeren van bestekken komt stap dichterbij

bouwbreed Premium

Alle leden van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) kunnen binnenkort bestekboeken die volgens de Richtlijn 01 van de bond zijn gemaakt, elektronisch via internet registreren ter verkrijging van het BNB-keurmerk. Hiermee zet de BNB weer een stap naar het certificeren van bestekken.

Het systeem van registratie ter verkrijging van het keurmerk op de aangemelde bestekboeken is ruim een half jaar operationeel. Onder ‘bestekboek’ moet worden verstaan: de beschrijving van het werk en de voor het werk geldende voorwaarden.
Het bestekboek met bijbehorende tekeningen, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing heten samen ‘bestek’. De basis voor het systeem is de BNB-richtlijn 01 ‘Proces- en producteisen projectbestekboeken op basis van de UAV 1989, versie 1.0b’. De richtlijn is opgesteld door de werkgroep Certificering van de BNB.
De BNB heeft tien leden benaderd om vrijwillig bestekken te schrijven aan de hand van de richtlijn. Sinds 15 mei melden deze leden deze bestekken aan via de website van de bond (www.bestekdeskundigen.nl). Ze worden door de maker van het keurmerk voorzien.
Iedereen kan het overzicht van de aangemelde bestekken op de website inzien. Daar is ook de inhoud van de richtlijn te downloaden. Bekendheid van de naam van de maker voorziet in controle op naleving van de eisen uit de richtlijn door ‘gelijken’. Van de tien benaderde bestekschrijvers hebben drie leden dertien bestekboeken aangemeld voor het keurmerk. Sietze Wierda, lid van de werkgroep, beaamt dat drie van de tien nog niet overweldigend is, maar noemt het duidelijk wel een begin. Wierda spreekt namens de werkgroep Certificering.
De BNB zet nu de volgende stap naar certificeren van bestekboeken door het aanmeldsysteem via internet voor alle leden van de BNB open te stellen.
“Uiteindelijk willen we de kwaliteit van de bestekken verhogen door de richtlijn die we nu hebben, uit te bouwen naar een beoordelingsrichtlijn. Die moet de basis worden van certificatie. Idealiter wordt iedere bestekschrijver lid van de BNB om ons keurmerk een landelijke reikwijdte te laten hebben”, aldus Wierda.
De 86 leden van de BNB vertegenwoordigen echter al een groot deel van de markt van bestekschrijven. Wierda waagt zich niet aan het noemen van een percentage, maar benadrukt dat grote bureaus als Haskoning en DHV lid zijn.

Kwaliteit

Klanten die bestekken laten maken moeten volgens Wierda meer kwaliteit eisen. Gecertificeerde bestekboeken zouden daar het antwoord op zijn. In de richtlijn zelf staan eisen die worden gesteld aan het proces van het bestekschrijven en aan het product (het bestekboek). Voeg daar eisen voor het kwaliteitssysteem van het bedrijf zelf aan toe en er ontstaat uit de richtlijn een beoordelingsrichtlijn als basis voor certificatie. Volgens Wierda duurt het zeker nog een paar jaar eer het zover is.
Maar certificeren is wel nodig, want het blijft volgens Wierda nog treurig gesteld met de kwaliteit van de bestekken. “De bestekken die constructeurs en installatieadviesbureaus maken zijn nog te vaak beneden peil. Bij de architectenbureaus en gespecialiseerde bestekschrijvers valt het nog mee, hun bestekboeken zijn minder vaak onvoldoende”, aldus Wierda.
Opdrachtgevers zoals woningbouwcorporaties en gemeenten hebben er bovendien een handje van zich niet aan de Stabu-systematiek te houden. Kleine architectenbureaus kunnen geen weerstand bieden als dergelijke opdrachtgevers de druk opvoeren om het verkeerd te doen.

Reageer op dit artikel