nieuws

Bouw van parkeergarage Rotterdam niet hervat

bouwbreed Premium

De bouwwerkzaamheden aan een ondergrondse parkeergarage met ondergelegen waterberging in het Rotterdamse Museumpark blijven voorlopig stil liggen. De gemeenteraad wil eerst duidelijkheid krijgen hoe het mogelijk is, dat nu al een overschrijding wordt verwacht van 16,5 miljoen euro.

Al sinds een half jaar gebeurt er niets op het openliggende terrein, waar aannemer Strukton in september vorig jaar begon met de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Momenteel licht Audit Services Rotterdam het hele proces van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering door en onderzoekt hoe de kostenoverschrijding is ontstaan. Pas als dat duidelijk is, valt een besluit over de voortzetting van het project, aldus een woordvoerster van de gemeente. “We willen weten hoe het zo ver heeft kunnen komen en waarom de problemen niet bij vooronderzoek aan het licht zijn gekomen.” Zij gaat er overigens niet vanuit dat het werk wordt gestaakt. De gemeente hoopt voor het eind van de maand uitslag te hebben.

Waterberging

Juni vorig jaar trok de gemeente 48,2 miljoen euro uit voor de bouw van de drielaagse ondergrondse parkeergarage. Daarnaast draagt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Schieland de kosten (6 miljoen euro) voor realisatie van de waterberging. In de parkeergarage komt plaats voor 1150 auto’s, in de ondergrondse berging ruimte voor 10 miljoen liter water. Hiermee kan het rioolstelsel in het stadscentrum worden ontlast wanneer bij hevige regenval overloop naar de singels dreigt.
In het definitief ontwerp voor het ondergrondse complex viel de keuze op een systeem met damwanden, een onderwaterbetonvloer, trekpalen en beperkte spanningsbemaling. De daarop volgende aanbestedingsfase in april 2005 verliep niet vlekkeloos: het aanbestedingsresultaat bleek niet te passen in het beschikbare budget.

Problemen

Uit angst voor miljoenenclaims van de laagste inschrijver en uit vrees dat de garage niet op tijd klaar zou zijn voor de eerste gebruiker, het naastgelegen ziekenhuis Erasmus MC, zette de gemeente toch door. Bij de bouw van damwanden stuitte aannemer Strukton al snel op problemen door de aanwezigheid van oorlogspuin en pak’s. Verder moest een aantal elektrakabels worden verlegd.
Bijzondere omgevingsfactoren speelden ook een rol bij de vertraging die zich al snel aftekende. De bouwers moesten met extra omzichtigheid te werk gaan in verband met de nabijheid van het Sophia Kinderziekenhuis en Museum Booijmans-Van Beuningen. Als gevolg van trillingen ontstonden scheuren in de zijgevel van de afdeling jeugd- en kinderpsychiatrie van het ziekenhuis, terwijl een nabijgelegen kerkgebouw tijdelijk werd gesloten wegens instortingsgevaar, na ontstaan van grote scheuren.
Behalve de grondproblemen constateerde de gemeente bij een eerste analyse dat de betrokken gemeentelijke diensten de moeilijkheidsgraad van het project hebben onderschat. Daardoor is niet tijdig een sterke projectorganisatie opgezet. Inmiddels sturen de directies van Gemeentewerken en OntwikkelingsBedrijf Rotterdam het project aan.
Extra zuur is de vertraging voor ziekenhuis Erasmus MC, dat zelf is verwikkeld in een grote operatie van sloop en nieuwbouw. Dat rekende erop vanaf april volgend jaar negenhonderd van de garageplaatsen te kunnen gebruiken voor eigen personeel en bezoekers, op het moment dat het zonder een eigen garage zit. Daarover was met de gemeente een financiële regeling getroffen.

Reageer op dit artikel