nieuws

Bedrijven verwaarlozen kerntaak personeel

bouwbreed Premium

Hoofdaannemers moeten meer oog krijgen voor de toekomstige arbeidscapaciteit. Dat vindt de Hoornse bouw­econoom Adri Buur. De professor vreest dat de topbedrijven van de Nederlandse bouwnijverheid zich onvoldoende realiseren hoe urgent het probleem van de vergrijzing is.

“Door steeds meer werk uit te besteden, neemt de relatieve betekenis van onderaannemers, uitleners en zzp’ers toe. Moet zoiets belangrijks als de toekomstige arbeidscapaciteit”, stelt hij, “niet juist het domein zijn van de hoofdaannemer?” Buur vraagt zich af of vergaande outsourcing van arbeid uiteindelijk niet ten koste gaat van de kennis van het bouwen van bouwbedrijven. “Ik heb ook de indruk dat de overdreven uitbesteding van werk niet gunstig uitpakt voor de veiligheid. De vraag is aan de orde of bedrijven van enige omvang een strategie hebben voor het werken met vakmensen.”

Dilemma

De oud-directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid erkent een dilemma. Wat moeten bedrijven met mensen waar ze geen werk voor hebben? Hoe zorg je voor een goede relatie met de omvang en aard van de projecten. Aan de andere kant: hoofdaannemers mogen wat meer verantwoordelijkheid tonen en een grotere omvang maakt dit ook mogelijk.
“Het uitbesteden van arbeid is een vorm van gemak. Je hoeft minder aandacht te besteden aan personeelszaken. De bureau’s die de mensen leveren, werven zelfs met dat argument. Ze nemen je de vorming van de jongeren uit handen. En daar zit nu precies mijn bezwaar. Als bedrijf laat je dan de zorg voor het belangrijkste wat je hebt – jouw mensen – over aan anderen.”
Buur is ervan overtuigd dat het uit elkaar rafelen van grote projecten de acceptatie van nieuwe risico’s betekent.

Verantwoording

Op het foutenfestival van Bos en Lommer wil hij niet ingaan. Wel plaatst hij principieel kanttekeningen bij een al te onstuimig gebruik van onderaannemers. “Werkgevers voelen altijd meer verantwoording voor het eigen personeel. Primair komen ze op voor de eigen mensen. Logisch toch? Als je met heel veel verschillende clubjes werkt, vermindert het toezicht en weet je niet wat je op je bouwplaats hebt rondlopen”.
Adri Buur, behalve hoogleraar in Twente tegenwoordig ook directeur van zijn eigen adviesbureau, ziet de Nederlandse bouwsector de focus verleggen van uitbreiding naar renovatie en onderhoud. In sommige landen van vergrijzend Europa maakt de instandhouding al meer dan driekwart uit van alle werkzaamheden in de bouw.
“Iedereen schreeuwt moord en brand over meer woningen. Waarom wordt dan nog steeds niet meer gebouwd? Blijkbaar ontbreekt de echte urgentie. Over de hele linie wordt vrij gemakkelijk overgegaan tot fasering en temporisering”.
Het lage bouwtempo in de woningsector is volgens Buur rechtstreeks het gevolg van een te geringe vraag.
De econoom stelt vast dat partijen als overheden en ontwikkelaars belang hebben bij krapte op de markt. De eigenlijke bouwers daarentegen lopen geen commercieel risico en kan daarom ook moeilijk traagheid in de schoenen worden geschoven.

Aantallen

“Je merkt niets van zware politieke druk om meer woningen te bouwen. Wat wel een item is? De huren. Niet de aantallen. Ik kan me trouwens goed vinden in de huidige aantallen nieuwbouwwoningen”.

Reageer op dit artikel