nieuws

Ballast Nedam biedt studenten honderd stageplekken aan

bouwbreed

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij stelt honderd stageplaatsen beschikbaar aan studenten van de Haagse Hogeschool en de Mondriaan Onderwijsgroep.

Zowel aankomende bouwkundigen als studenten van andere richtingen kunnen zo werkervaring opdoen. Het gaat vooral om studenten van economische, financiële en informaticaopleidingen. Dat hebben Ballast Nedam, de Haagse Hogeschool en de Mondriaan onderwijsgroep bekendgemaakt. Op 14 november ondertekenen de betrokken partijen een convenant over het aantal leerplekken.
De samenwerking is zowel in het voordeel van het bouwbedrijf, dat zo de mogelijkheid heeft jongeren kennis te laten maken met de sector, als voor de betrokken onderwijsinstellingen. Veel studenten hebben moeite met het vinden van een stageplaats.
“Het bedrijf wil zich maatschappelijk inzetten door het aanbieden van interessante stageplekken dan wel leerbanen”, aldus een toelichting van Ballast Nedam. “Anderzijds heeft het onderwijs behoefte aan inbreng en het delen van kennis, bijvoorbeeld door het leveren van gastdocenten en het aanbieden van excursiemogelijkheden.”
Studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) kunnen stage lopen bij Ballast Nedam. “Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor afstudeerprojecten en duale trajecten en docentstages.”
De studenten kunnen aan de slag bij de bouw van het nieuwe ADO-stadion en de nieuwbouw van een schoolgebouw voor de Mondriaan onderwijsgroep in Laakhaven. In de toekomst komen er misschien nog bouwwerken bij.

Regioregisseur

Bij het bemiddelen tussen studenten en stageplaatsen is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenaamde regioregisseur Haaglanden. Dit is een intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bedrijven die een stageplaats aanbieden of vragen hebben op het gebied van bijvoorbeeld automatisering of marktonderzoek kunnen via de regioregisseur met de Haagse Hogeschool in contact komen. Bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor de stageplekken bij Ballast Nedam speelt de regioregisseur een bemiddelende rol. “Wij zoeken gericht binnen de Haagse Hogeschool naar studenten die een stageplek kunnen vervullen”, zegt een woordvoerster van de organisatie. “Ook maken we de verschillende stageplekken bekend, zodat geïnteresseerde studenten daarop kunnen reageren.”
Niet alleen studenten gaan werkervaring opdoen binnen Ballast. Er zijn ook docentstages. Die moeten er voor zorgen dat leraren feeling houden met de beroepspraktijk.

Reageer op dit artikel