nieuws

Aantal regels daalt fors na goedkeuring Arbeidstijdenwet

bouwbreed Premium

De Eerste Kamer is akkoord met de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet. Dit betekent dat het aantal regels voor het maximaal aantal uren dat iemand mag werken, en voor nachtarbeid, fors omlaag gaat.Naar verwachting wordt de aangepaste wet in januari van kracht, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Vanaf dan zijn de twaalf regels, die gaan over de maximum arbeidstijd, teruggebracht naar vier.Voor de bouw geldt echter nog wel een overgangsregeling van twee maanden, omdat de bouw-cao nog tot 1 maart 2007 loopt. Het is namelijk geregeld dat de nieuwe wet pas van toepassing is op een sector wanneer de cao van die sector afloopt.De nieuwe Arbeidstijdenwet regelt dat onder andere aparte regels voor overwerk worden afgeschaft. De overheid gaat daarnaast niet meer voorschrijven hoe pauzes worden ingevuld: dat is vanaf nu een zaak van werkgevers en werknemers. Het is nog wel zo dat iemand recht heeft op een pauze als een werknemer 5,5 uur of langer op een dag werkt.

Pauzes

Door minder en eenvoudigere regels wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland beter, verwacht staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken). Regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer blijven wel bestaan.
De nieuwe Arbeidstijdenwet schrijft een maximum arbeidstijd voor van 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van vier weken mag een werknemer onder de nieuwe wet gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. Hierdoor krijgen zowel werkgevers als werknemers meer ruimte de arbeidstijd per dag en per week zelf in te vullen, zo denkt het ministerie.

Reageer op dit artikel