nieuws

Aansprakelijkheid drama trap lastig

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht voelt zich verantwoordelijk maar niet aansprakelijk voor het drama met de ingestorte werftrap, waarbij een dodelijk slachtoffer viel . Desondanks wordt het lastig de schade te verhalen op de bouwer, die onvindbaar is..

“Wij hebben zowel de aannemer als de opdrachtgever niet terug kunnen vinden”, zegt een woordvoerder van de commissie Schutte, die de toedracht van het trapongeluk onderzocht. Over het bedrijf dat volgens de archiefstukken de aanvraag indiende, Sleakk BV, is bij de Kamer van Koophandel niets bekend. “Dat betekent dat een bedrijf met die naam nooit heeft bestaan”. Ook over de aannemer is niets bekend: de naam is te onduidelijk ingevuld op het aanvraagfomulier.

Buiteninspecteur

Kennelijk kende de buiteninspecteur van de gemeente, destijds verantwoordelijk voor het bouwtoezicht, de aannemer wel. Hij verklaarde tegen de commissie Schutte dat er toentertijd geen constructieve normen nodig waren, “omdat de trap werd gebouwd door vakmensen die wisten hoe ze een trap moesten maken”.
De gemeente nam destijds, in 1986, de aanvraag in behandeling en heeft verzuimd naar een constructietekening te vragen, terwijl dat wel de gangbare procedure was. Er werd slechts gekeken naar de monumentale inpassing van de trap. Door deze bureaucratische dwaling kon het voorkomen dat de bevestiging van de trap op een ongebruikelijke manier werd gebouwd, in tegenspraak met de bestaande normen. De draagkracht van de trap was daardoor slechts een derde van de voorgeschreven norm.
Het onlangs afgeronde onderzoek laat nog veel meer vragen onbeantwoord en dat zal de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag ernstig bemoeilijken.

Reageer op dit artikel