nieuws

Zorgen over onveiligheid waterkering

bouwbreed Premium

Het stormseizoen is zondag weer geopend, dus er mag niet meer aan de dijken worden gewerkt. Volgens waterbouwkundigen is het te hopen dat het seizoen rustig blijft. Want steeds meer dijken voldoen niet aan de veiligheidsnormen en er is minimaal 1,6 miljard euro nodig om alles op orde te maken.

Met een noodoproep willen vier professoren van de TU Delft, Han Vrijling, Marcel Stive, Huib de Vriend en Frans Barends, gesteund door ingenieursvereniging Kivi/Niria, de Tweede Kamer wijzen op de risico’s. “De Kamer moet ingrijpen, want het ministerie speelt met vuur”, aldus Vrijling.
Staatssecretaris Schultz (water) stuurde op Prinsjesdag een brief met de teleurstellende resultaten van de Landelijke Rapportage Toetsing naar de Tweede Kamer. “Zij doet wel haar best, ze heeft het budget al van 200 miljoen naar 420 miljoen weten op te voeren. Maar dat is nog lang niet genoeg”, aldus Stive. Om alle hoofdwaterkeringen te laten voldoen aan de normen is de komende vijf jaar minimaal 1,6 miljard euro nodig.
“We maken ons zorgen omdat de resultaten van de toetsing slechter zijn dan vijf jaar geleden, toen scoorde 19 procent van de dijken onvoldoende”, zegt Vrijling. “Bovendien gaat de toetsing er vanuit dat de hoogwaterstanden op de rivieren nu al verlaagd zijn door het project ‘Ruimte voor de Rivier’, terwijl dat project pas in 2015 op zijn vroegst is voltooid.”
Daarnaast is nog geen rekening gehouden met de zwaardere golfaanval op de Noordzee, de gevolgen van de klimaatveranderingen en met de resultaten van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK). Daaruit bleek dat er nog meer faalmechanismen zijn, zoals zandwellen, die de faalkansen vergroten. De normen zijn bovendien gebaseerd op een veel lagere groei in economische waarde en bevolkingsaantallen achter de dijken.
“We zien een tendens dat steeds meer stukken dijk niet voldoen en een toenemend eufemisme daarover”, zegt Vrijling. “Het ministerie roept dat we veiliger zijn dan ooit, maar het overstromingsrisico is juist groter dan ooit.”
Directeur-generaal Water, Marck Dierikx, noemde de normen zoals vastgelegd in de Wet op de Waterkeringen donderdag op de Waterbouwdag nog achterhaald en typische ingenieurstaal. Ze zouden zuiver zijn gebaseerd op overschrijdingskansen en geen rekening houden met de gevolgen. Stive: “Dat is onzin. De Delta-commissie heeft die normen vastgelegd op basis van een risico-analyse.”

Reageer op dit artikel