nieuws

Zeeland pronkt virtueel met cultuurhistorisch erfgoed

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland heeft gisteren de Zeeuwse Cultuurhistorische Hoofdstructuur gepresenteerd. Deze is gegoten in de vorm van de internetsite www.zeeland.nl/chs, die door iedereen kan worden geraadpleegd. De database brengt alle cultuurhistorische elementen uit de provincie bij elkaar.

Monumentale boerderijen, landschappen, dorpsgezichten, archeologische vondsen en historische kaarten: de site is een atlas en geschiedenisboek ineen. Op de kaarten kan worden ingezoomd voor een steeds gedetailleerder beeld, waarbij de legenda naar hartenlust kan worden gevarieerd. Van de locaties kan ook aanvullende informatie worden opgevraagd.
Luchtfoto’s op een topografische ondergrond vormen samen de luchtfotokaart van Zeeland; een soort Google Earth op Zeeuws niveau. In- en uitzoomen plaatst de omgeving in perspectief; schaalverkleining brengt elk fietsenhok helder in beeld. Met de vele achtergrondinformatie die daarnaast beschikbaar is, degradeert de site in Zeeland Google Earth tot speelgoed. De foto’s blijken – gelukkig – nét niet zo gedetailleerd dat de privacy van de bewoners of de bemanningen op de Zeeuwse wateren ernstig in gevaar is.
Gewerkt wordt nog aan verdere uitbreiding van de beschikbare informatie. Over het erfgoed is door de jaren heen heel wat geschreven. Binnenkort zullen de kaarten worden gelinkt aan rapporten die over de getoonde objecten beschikbaar zijn.
De CHS is geen beleidsstuk maar biedt inzicht in de rijkdom aan erfgoed die, zo wordt virtueel duidelijk, overal aanwezig is. De provincie heeft de database onder andere gemaakt voor ambtenaren, beleidsmakers en marktpartijen die zich bezig houden met bouwplannen. Bij het opstellen daarvan kunnen ze zich snel een inzicht vormen in de historische kwaliteiten van de beoogde locatie.
Een minstens zo belangrijke doelgroep zijn de in hun omgeving geïnteresseerde burgers. Af en toe zal de ingewonnen informatie hen inspireren iets te ondernemen, maar op de eerste plaats is het gewoon aardig kennis te nemen van allerlei cultureel erfgoed zo dicht bij de deur, zo weet de provincie.
Sommige vondsten zijn verrassend. Bij de historische gebouwen duiken namen op met interessante verwijzingen. Zoals het Hof Fortuin. De rurale wortels van Pim misschien? De site maakt nieuwsgierig maar biedt niet op alle vragen een antwoord. Het schakelen tussen kaarten gaat ook niet razendsnel. Maar geduld wordt beloond; een boek ligt ook niet altijd voor het oprapen.

Reageer op dit artikel