nieuws

Waterplein Almelo met hoogbouw en kantoren

bouwbreed Premium

Een waterplein van anderhalve hectare, omzoomd door hoogbouw met functies voor wonen, kantoren, recreatie en horeca. Dat is de grote trekker in het schetsontwerp van het zogeheten Indië-terrein in Almelo.

Het gebied is 230.000 vierkante meter groot en ligt ingeklemd tussen de singel en de binnenstad. Ter Steege Vastgoed presenteerde onlangs het schetsontwerp van het stedenbouwkundig bureau Urhahn aan de gemeente. Eerdaags verschijnt de Nota van Uitgangspunten.
Ter Steege Vastgoed verwacht het definitieve stedenbouwkundig ontwerp in het voorjaar van 2007 te presenteren. Rond de 700 tot 1000 woningen en ongeveer 4 hectare bedrijventerrein zijn in het plangebied opgenomen. Centraal uitgangspunt is om de herontwikkeling van het bedrijventerrein naadloos te laten aansluiten op het nieuwe centrumplan van Almelo dat nu ook wordt ontwikkeld.
Bijna 90.000 vierkante meter bebouwing (vooral fabriekspanden) wordt gesloopt voor nieuwbouw van woningen, kantoren, bedrijfsruimten, horeca, musea en andere functies die binnen een woongebied passen. Enkele karakteristieke textielgebouwen met sheddaken en de watertoren blijven behouden en krijgen een nieuwe bestemming.
Het waterplein is gepland op de kruising van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-Nordhorn, in het zuiden van het plangebied. Daaromheen voorziet Ter Steege Vastgoed een dynamisch stedelijk gebied met gestapelde woningbouw tot acht lagen, vermengd met kantoorruimten, expositie (musea) en horeca.

Grondgebonden

In de overgang van stad naar platteland wordt de woningbouw lager met grondgebonden woningen. Verder zijn tussen het waterplein en de Kolthofsingel twee grote insteekhavens gecreëerd die in het plangebied penetreren. Daarmee wil de projectontwikkelaar een verbinding leggen met de toekomstige woonwijk Waterrijk en de binnenhaven in het centrum van Almelo.
Binnenkort laat Ter Steege een omvangrijke bodemwatersanering van het gebied uitvoeren. Vanaf 2007/2008 wordt het plan in deelgebieden verder uitgewerkt met architecten en stedenbouwkundigen. Ter Steege schat in dat de eerste woningen in 2010 kunnen worden opgeleverd.

Reageer op dit artikel