nieuws

Waterbouwers zeer bezorgd over kwaliteit onderwijs

bouwbreed Premium

De kennis van waterbouwers dreigt door het tekort aan aandacht en geld van de overheid veel te algemeen te worden. Dat kan catastrofale gevolgen hebben.

Met die onheilspellende boodschap komt de Vereniging van waterbouwers in Bagger, Kust- en Oeverwerken (VBKO). De vereniging doet dan ook een beroep op de overheid, de waterschappen en Rijkswaterstaat om daarvoor meer aandacht en geld vrij te maken.
Volgens de vereniging loopt Nederland anders kans specifieke kennis over de waterbouw te gaan verliezen. En dat is allesbehalve wenselijk, zegt hoofd sociale zaken en opleidingen Simon Hoek van de VBKO. “Er komt een grotere behoefte aan waterbouwers. Tegelijkertijd is er vanuit de overheid een enorme druk tot veralgemenisering. Specifieke beroepen binnen de waterbouwwereld worden in het onderwijs ondergebracht onder het kopje bouw. Terwijl wij wereldleiders zijn op het gebied van waterbouwkennisinfrastructuur.”
De VBKO zegt dat er momenteel zowel op het mbo, het hbo als op de universiteiten flink wordt geknepen op het specifieke waterbouwonderwijs. Zo wordt de functie hoogleraar baggertechniek niet meer door de TU Delft gefinancierd en dreigde de opleiding hydrografie in Amsterdam te sneuvelen. “Dankzij de inzet van het beroepenveld, niet door de overheid, is die opleiding overgeheveld naar het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling.”
Het resultaat van dergelijke gebeurtenissen is volgens Hoek dat binnen tien jaar tijd steeds meer moeite vanuit de praktijk moet worden gedaan om afgestudeerde ‘waterbouwers’ op het vereiste kennisniveau te brengen. “Wij moeten ze nu al enorm bijspijkeren. Het dreigt zover te komen dat we ingenieurs krijgen die overal een klein beetje verstand van hebben in plaats van gespecialiseerde deskundigen. Dat is funest voor de veiligheid van Nederland.”
Deze week hield de waterbouwvereniging de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over de rapportage ‘water in beeld’ – opgesteld door waterschappen, het Rijk, provincies en gemeenten – voor dat het gebrek aan goed onderwijs voor waterbouwers een groot probleem kan worden. Hoek: “Het is een feit dat door de klimaatverandering de zeespiegel gaat stijgen, de bodem daalt, het meer gaat regenen en dat er karakterverandering van de rivieren zal optreden. Juist daarom moeten we de specifieke waterbouwkennisinfrastructuur overeind houden.”

Reageer op dit artikel