nieuws

Volgend jaar oogsten in Lippekerkstraat Enschede kan volgend jaar oogsten

bouwbreed

De overlast in de beruchte Lippekerkstraat in Enschede is aanzienlijk afgenomen en de leefbaarheid is verbeterd. Twee woningcorporaties en de gemeente hebben dat de afgelopen vier jaar voor elkaar gekregen. Maar vanaf volgend jaar breekt echt de tijd van oogsten aan. Na renovatie, sloop en nieuwbouw moet de wijk weer optimaal op peil zijn.

Het afvoerputje van Enschede. Zo stond de Lippekerkstraat in de centrumwijk Bothoven in de volksmond te boek. Veel criminaliteit, drugsoverlast, burenruzies en huisjesmelkers die hun panden voor woekerprijzen verhuurden. De staat van winkel- en woonpanden en de woonomgeving ging aanzienlijk achteruit.
In 2002 sloegen de toenmalige woningcorporaties Vooruit (nu de Woonplaats) en Ons Huis en de gemeente de handen ineen om de alarmerende situatie te stoppen.
De drie partijen richtten de Neighbourhood Corporation Enschede op. Elke partij legde voor een gelijk derde deel kapitaal in om in de straat een betere leefbaarheid te creëren.
De NCE kocht verloederd vastgoed op, maakte de panden vervolgens toonbaar en verkocht ze weer. Stichting Stedelijk Wonen nam de panden in beheer en verhuurde ze aan winkeliers of particulieren, bijvoorbeeld gezinnen en studenten.
Groot voordeel was dat de NCE bij deze vastgoedtransacties slechts één maal overdrachtsbelasting hoefde te betalen. Dat had het ministerie van VROM bepaald om deze leefbaarheidsslag te stimuleren.

Miljoenen

Op deze wijze werden circa 130 gebouwen, waarvan zestig appartementen, ‘onder handen’ genomen. Aankoop en renovatie van de panden kostte ettelijke miljoenen euro’s. De gemeente investeerde circa 5 miljoen euro in de openbare ruimte.
Soms moest de NCE eigenaren onder druk zetten om de verpauperde panden te verkopen, maar het is volgens bestuurssecretaris Peter Winterman van De Woonplaats nooit tot een onteigening gekomen. Wel trad de politie in opdracht van de gemeente enkele keren handhavend op tegen coffeeshops en werden drugspanden ontruimd.
“Onze kracht was dat we een breed draagvlak hadden voor onze werkmethode”, zegt Winterman. “De gemeente, de wijkraden en de woningcorporaties stonden achter ons. De gemeente heeft natuurlijk een groot belang bij maatschappelijke veiligheid, terwijl beide woningcorporaties veel woningbezit hebben die aan de Lippekerkstraat grenst. Het is hen er veel aangelegen om de waarde van hun woningen op peil te houden”.
Na vier jaar heeft de NCE een doorstart gemaakt naar de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM), zonder de gemeente als aandeelhouder. De bouwkundige wijkontwikkeling hoort volgens projectmanager Bert ter Horst van de gemeente Enschede niet tot de kerntaak.

Spiraal

De gemeente is nu bezig met een stedenbouwkundige visie, maar het is nog te pril om daar inhoudelijk op in te gaan. In elk geval worden sterk verpauperde panden gesloopt, niet passende bedrijvigheid verplaatst en komt er her en der nieuwbouw. De bedoeling is dat de ontwikkeling aan de Lippekerkstraat een spin-off effect hebben op de achterliggende wijken Bothoven en Velve-Lindehof.
“De neergaande spiraal is omgebogen”, aldus Ter Horst. “Het winkelgebied krijgt weer meer publiek, bewoners zijn meer bezig met hun woonomgeving. Nu is de tijd aangebroken dat we de bewoners kunnen tonen dat ook de sociale en economische structuur wordt opgebouwd.”

Reageer op dit artikel