nieuws

VNG voor afschaffing van kapvergunning

bouwbreed Premium

De gemeenten willen binnen afzienbare tijd de kapvergunning grotendeels afschaffen. De onderhandelingen daarover met het ministerie van Landbouw verlopen echter “moeizaam”.

Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft verklaard dat het nog steeds de bedoeling is het mes te zetten in de kapvergunning In mei lanceerde de vereniging het plan om in de lokale verordening een lijst op te nemen voor bomen waarvoor een kapvergunning moet blijven gelden. Voor het kappen van alle andere bomen zou dan geen vergunning meer nodig zijn.
Nadat eerder de Stichting Boom hiertegen bezwaar maakte, blijkt het plan van de gemeenten nu bij het ministerie van Landbouw op problemen te stuiten. De problemen spitsen zich volgens de VNG-woordvoerder toe op de samenstelling van de bomenlijst en de vraag of het vrijgeven van de kap van bepaalde bomen niet strijdig is met de Vogel- en habitatrichtlijn.
De afschaffing van de kapvergunning maakt deel uit van de grote operatie van het Rijk en lagere overheden om het vergunningenstelsel te vereenvoudigen. Staatssecretaris Van Gennip (economische zaken) toonde zich deze week in een brief aan de Kamer optimistisch over de aanpak en denkt dat het mogelijk is steviger het mes te zetten in de bouwregels.
Uit de voortgangsrapportage van de staatssecretaris blijkt dat VROM onderzoekt welke winst er vooral op gemeentelijk niveau is te halen. Zo werkt het departement aan een certificeringsregeling zodat ook architecten en bouwadviseurs bouwplannen kunnen toetsen aan het bouwbesluit.
Daarnaast wil VROM een sterke vereenvoudiging van de vergunningverlening voor eenvoudige, veel voorkomende bouwwerken, zoals standaard dakkapellen, eenvoudige aanbouwen, maar ook simpele bruggen. Opzet van het plan, dat nog niet aan de Tweede Kamer is voorgelegd, is dat een vergunningaanvraag voor een bepaald bouwwerk in alle gemeenten een formaliteit wordt, zodra er in een gemeente goedkeuring aan is gegeven.

Reageer op dit artikel