nieuws

VNG verlangt dat Kamer sleutelt aan nieuw huurbeleid

bouwbreed Premium

De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil dat de Tweede Kamer sleutelt aan het nieuwe huurbeleid of anders de behandeling uitstelt.

De vereniging heeft de Kamer in een brief opgeroepen geen genoegen te nemen met de plannen van VROM-minister Winsemius voor de liberalisatie van de huren. Volgens de VNG leiden de plannen tot een grotere tweedeling tussen arm en rijk in de steden en tussen de steden en regiogemeenten. Om dat te voorkomen, moeten de gemeenten meer ruimte krijgen om af te wijken van de grens waarbij de huren vrijgegeven dienen te worden. Als de minister daarmee niet instemt, moet de invoering van het huurbeleid wat betreft de VNG worden uitgesteld. De Tweede Kamer praat komende maandag met de minister over de uitwerking van de huurplannen.

Reageer op dit artikel