nieuws

‘Verlaging van belastingdruk voor senioren’

bouwbreed

Het kabinet moet werknemers over de streep trekken om na hun 65ste verder te werken door de belastingdruk te verlagen tot slechts de eerste schijf. Dat oppert voorzitter Ed Nijpels van de regiegroep Grijs Werkt.

“Als je wilt dat de senioren na hun 65ste blijven werken, moet je de zaken drastisch aanpakken”, aldus de liberale commissaris van de koningin in Friesland. “De Nederlandse overheid moet niet truttig doen en durven doorpakken. De fiscale faciliteiten van mensen die doorwerken, dienen aanzienlijk verruimd te worden. Als we met ons allen niet langer gaan werken, is de sector bouwnijverheid een van de eerste slachtoffers.”
Nijpels brandmerkt het pensioenrecht van de 65-plusser als een monsterverbond van werkgevers en werknemers. “Absurd, de plicht op 65-jarige leeftijd met pensioen te moeten. Wat mij betreft wordt de regeling ontbonden en krijgen we in plaats van de plicht voortaan het recht om met pensioen te gaan. Dan kan iedereen persoonlijk bepalen wanneer met werken op te houden. Als je eerder stopt, heeft dat natuurlijk wel financiële gevolgen. Neemt een slimmerik op zijn 64ste een jaar vrijaf om op zijn 65ste weer aan de slag te gaan? En zo te profiteren van de lage belastingen? Niets op tegen. Het langer werken betaalt zich maatschappelijk weer terug.”
Invoering van het laagste belastingtarief (hooguit 32 procent) voor werkende senioren is volgens de voorzitter van Grijs Werkt politiek prima haalbaar. Tevreden stelt Nijpels vast dat afgelopen jaren alle voordelen om vervroegd uit het arbeidsproces te treden zijn afgeschaft. De tijd is wat hem betreft rijp om de werkende ouderen een extra beloning in het vooruitzicht te stellen.

Lastig

Nijpels geeft grif toe dat de bouwnijverheid wat betreft het thema langer werken een lastige sector is. De commissaris herinnert fijntjes hoe hij als minister van VROM – en niet zijn collega van Sociale Zaken – de Eimert Sinooprijs in ontvangst mocht nemen. Een waardering van de Hout- en Bouwbond FNV voor initiatieven op het terrein van de arbeidsomstandigheden in de bouw. Ook was hij vier jaar directeur van een arbodienst Twaalf Provinciën. De bouwproblematiek is hem dus niet onbekend.
“Als bouwvakkers na 25 jaar opperen of stratenmaken versleten zijn, is iets fundamenteel beroerd op het gebied van de arbeidsomstandigheden. We moeten dan zorgen dat de mensen niet zo lang dat werk doen of de arbeidsomstandigheden aanzienlijk verbeteren. Anders plegen we roofbouw. Als mensen met versleten ledematen de bouw verlaten, hebben de werkgevers en de overheid gefaald.”
Op pagina 2:
Vergrijzing slaat extra
hard toe in bouwbranche.

Reageer op dit artikel