nieuws

Veiligheid verreikers zaak van branche

bouwbreed

Bouwend Nederland vindt dat de hoogwerker- en verreikerbranche zelf de verantwoording heeft voor het vergroten van de veiligheid. Dat zegt Harry Hertsenberg namens de grootste belangenvereniging van de bouwsector.

“Behalve de Arbowet, die voorschrijft dat een hoogwerkerbestuurder deugdelijk geïnstrueerd moet worden, is er geen regelgeving op dit gebied. En dat moet zo blijven ook”, verwoordt Hertsenberg het standpunt van Bouwend Nederland. Een veiligheidsimpuls op het gebied van werken met hoogwerkers is volgens de materieeldirecteur van Ballast Nedam wel wenselijk, maar komt niet van de grond omdat de producenten en verhuurders van hoogwerkers onvoldoende zijn georganiseerd om iets aan het verbeteren van de veiligheid te doen.
“De TCVT heeft een schema opgesteld voor het gebruik van hoogwerkers. Maar dat wordt helaas maar weinig gebruikt”, legt Hertsenberg zijn vinger op de gevoelige plek. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) is een samenwerkingsverband van werkgevers, werknemers, overheid en materieelproducenten dat het veilig werken met kranen en andere machines certificeert en waarborgt.
Hertsenberg verwacht ook niet dat de overheid snel met regels voor het gebruik van hoogwerkers zal komen, omdat de Haagse beleidsmakers zich in het kader van de terugtrekkende overheid niet meer direct bemoeien met de hoogwerkersector.

Coördinatie

Directeur Cees Pasmooij van Aboma Keboma, hét instituut voor veiligheid in de bouw, is wél voorstander van meer invloed van de overheid op het gebruik van hoogwerkers en verreikers. “De overheid wilde aanvankelijk wel meer regels invoeren, maar zij heeft zich in het kader van de deregulering teruggetrokken. Toch is meer coördinatie op dit gebeid wel wenselijk. Al was het maar omdat ieder ongeluk er één te veel is.”
Voorzitter Cees van Dongen van het Het Zwarte Corps (HZC) pleit voor het aanscherpen van opleidingen voor hoogwerkers en verreikers. “Met name verreikers worden steeds hoger en ingewikkelder. Het zou goed zijn als we de opleiding van bestuurders voor deze machines zouden kunnen verbeteren.” Van Dongen ziet echter weinig mogelijkheden om zijn wensen ook in de praktijk toe te passen. “Regels zijn er niet en die komen er voorlopig ook niet. Verbeteringen van de opleidingen kunnen het beste aan de markt en de sociale partners worden overgelaten.”
Voor het besturen van een hoogwerker of verreiker is geen rijbewijs verplicht. Alleen in de petrochemische industrie wordt momenteel een certificaat gevraagd. Daarbij gelden de toetsingscriteria van VCA, een vignet voor ondernemingen dat moet garanderen dat een aantal belangrijke veiligheidsprocedures is ingevoerd.

Reageer op dit artikel