nieuws

Unica-directeur: Installatie mag best overbodig zijn

bouwbreed

Duurzaamheid en goed personeelsbeleid waren al jaren gemeengoed binnen installateur Unica nog voordat maatschappelijk verantwoord ondernemen was uitgevonden. Sinds het bedrijf zich een klein jaar geleden bewust is geworden dat alles wat het doet onder dat label valt, zijn diverse prijzen gewonnen.

Het is niet meer dan logisch dat in een gesprek met een installateur het al snel over energie gaat. Zeker als het gaat om de baas van Unica Daan van Vliet. “De grootste innovatie in de installatietechniek is het overbodig maken van installaties”, is zijn devies.
“Begin jaren zeventig zat ik als praktikant in Zweden. Daar heb ik het rapport van de Club van Rome gelezen. Ik heb toen besloten om in mijn carri è re alles te doen aan duurzaamheid en zuinig omspringen met fossiele brandstoffen”, legt Van Vliet zijn passie uit.
Dat het kan, blijkt wel uit de prijs die Sportcentrum Calluna in Ermelo heeft gewonnen voor het energiebeleid. Sinds 1990 heeft het zwembad annex sporthal al tal van maatregelen genomen om het energieverbruik omlaag te brengen. De echte grote slag dateert echter pas van 2005. In 2004 verstookte Calluna nog 239.000 kuub gas, nu is dat nog maar 10.000 kuub.
“Wij hebben een bio-olie gestookte warmtekrachtinstallatie geplaatst. Niet alleen verstookt het zwembad daardoor veel minder aardgas, het is ook nog eens netto-leverancier van groene stroom geworden. Wij nemen die zelf af voor onze kantoren. De gemeente bespaart 4 ton euro waarmee nu andere belangrijke zaken kunnen worden gedaan. Onder meer is schoolzwemmen weer ingevoerd. Dat geeft mij een warm gevoel”, aldus Van Vliet.
Waar in de bouw afkortingen als D&C en DBF(O)M je om de oren vliegen, lijkt het in de installatiebranche rustig op dat front. Mis dus. “We hebben een opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen voor een installatie voor warmte-koude opslag. Wij ontwerpen, installeren, exploiteren, onderhouden gedurende 15 jaar en financieren. DBFOM dus. Een soortgelijke opdracht hebben we inmiddels ook van de Universiteit van Amsterdam.”.
Het is een ontwikkeling die niet van de ene op de andere dag is ontstaan. Unica is er al zo’n 25 jaar mee bezig. “In 1983 hebben we in Huizen al een complex van 35 woningen gebouwd met windmolens, bodemwisselaars en een warmtepomp. Dat was voor Bouwfonds. Helaas trok Bouwfonds zich na een aantal jaren terug waarbij de bewoners de keuze kregen of met het systeem door te gaan, of individuele ketels te nemen. Zij kozen toen voor ketels. Maar het gasverbruik van die woningen met ons systeem was gedaald van gemiddeld 2200 kuub naar zo’n 1000 kuub.”
Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Projecten met warmteterugwinning, hoogrendementsketels en dubbelehuidgevels volgden elkaar op. “Op ons eigen pand in Zwolle hebben we een verdieping geplaatst met warmtewinning via kastjes met kleppen. Een soort serre-idee, maar dan veel geavanceerder. Duurzaam energiegebruik zit ons in de genen”, zegt de Unica-directeur.
Het energieverhaal is slechts éé n onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat blijkt wel uit de nominatie die Unica verdiende voor de Care & Profit Prize 2006 van ING. De drie P’s, People, Planet, Profit, zijn breed uitgemeten. “Toen ik de zaak overnam van mijn vader, hadden we tachtig man personeel. Nu zijn er 1600 plus nog een paar honderd inleenkrachten. Ondanks die groei hebben we de goede kanten van een familiebedrijf weten vast te houden. Dat betekent een enorme betrokkenheid van het personeel.”
Het heeft geleid tot de nominatie. “De prijs is gewonnen door een ander installatiebedrijf. En terecht, want die was al veel langer dan ons bedrijf bezig.”

Reageer op dit artikel