nieuws

Transport baggerslib milieuvriendelijker

bouwbreed Premium

Boskalis kan baggerslib verpompen met zo weinig toegevoegd water dat beunschepen niet of heel weinig overlopen om tot een optimale lading te komen. Een praktijkproef in de Biesbosch toont aan dat het slibverdringerpompsysteem SVP 300 goed is in te zetten.

Toepassing zal vooral interessant zijn in de situatie waarin het ongewenst wordt geacht als tijdens het laden van de schepen veel zwevende deeltjes in het omgevingswater terecht komen.
De grond wordt met het proceswater in het beun gepompt. Als het beun van de schepen vol is met het mengsel zal de belading van het schip normaliter nog niet optimaal zijn. Daaruit slaat tijdens het verder pompen van baggerspecie in het beun vast materiaal neer, terwijl een teveel aan water overloopt naar het oppervlaktewater. Met de overloop komt ook zwevend materiaal mee.
De ervaring die werd opgedaan met verpompen van klei en baggerspecie in hoge concentraties is voor Boskalis reden geweest om zelf een slibverdringerpompsysteem te ontwikkelen voor het transport van slibrijke specie in milieugevoelige gebieden. Als randvoorwaarden voor een dergelijk systeem werden gehanteerd: bestaand materieel, minimale hoeveelheid proceswater, hoog productieniveau, voldoen aan Flora- en faunawet en aan Arbo- en veiligheidsregels.
Het systeem, de SVP300, is geplaatst in een duwbak langzij een kraanponton. De kraan stort het slib in een voorraadtrechter. Onder de trechter zijn twee met buizen omsloten wormwielen geplaatst waarmee het slib naar de zuigkamer van de pomp wordt getransporteerd. Beide pompkamers trekken afwisselend slib uit de zuigkamer via de geopende zuigschuif. Als de pompkamer vol is gaat de zuigschuif dicht. Pompplunjers persen bij toerbeurt het slib via de geopende persschuiven naar de persleiding.

Toestemming

In februari dit jaar is de SVP300 in gebruik genomen bij een werk in de Biesbosch. De Brede Sneepkil is een van de grotere kreken van het gebied. Bij een eerste fase (270.000 kubieke meter) is het slib door een kraan in kleine duwbakjes gestort en naar een interne loswal gevaren, gelost met een hydraulische kraan en met dumpers naar een overslagponton getransporteerd. Vandaar is het met onderlossers de Put van Cromstrijen gevaren en gestort.
De tweede fase van het werk is uitgevoerd met het SVP300 systeem. Rijkswaterstaat heeft als opdrachtgever toestemming gegeven voor deze uitvoeringstechniek. Vanaf de slibverdringerpomp is het slib door een drijvende leiding maximaal 1000 meter verder geperst naar een landleiding van 850 meter die naar het overslagponton loopt. Vanaf daar ging het met onderlossers naar het depot.
In totaal is in de Brede Sneepkil een hoeveelheid van 85.000 kubieke meter met de SVP300 verpompt. Behoudens enkele kleine technische storingen is het werk zonder problemen uitgevoerd. De gunstige ervaringen zijn voor Boskalis reden de techniek verder op te schalen naar een hogere capaciteit. Gedacht wordt aan 500 tot 1000 kuub per uur.
Bij de projecten die in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ zullen worden uitgevoerd zal daar in de komende jaren grote behoefte aan zijn, stelt Boskalis.

Reageer op dit artikel