nieuws

Tevergeefs verzet tegen strenge Europese luchtnorm

bouwbreed

Nederland heeft zich gisteren tevergeefs verzet tegen een Europees voorstel voor schonere lucht. Staatssecretaris Van Geel (milieu) verklaarde zich als enige tegenstander bij een EU-vergadering over dit voorstel. Volgens Van Geel kan Nederland de normen onmogelijk tijdig halen met de huidige methoden.

Het voorstel, dat nog instemming van het Europees Parlement nodig heeft,
bestrijdt vooral de kleinste stofdeeltjes. Die zijn zeer schadelijk en zorgen
voor 350.000 voortijdige sterfgevallen in de Europese Unie per jaar. “We zijn
overtuigd van de gevolgen van slechte lucht voor mensen”, zei Van Geel in de
vergadering. Maar de CDA-staatssecretaris vindt dat hij te weinig maatregelen
mag doorvoeren om de normen te kunnen halen, zoals vervroegde invoering van
roetfilters op auto’s. “Omdat de haalbaarheid niet kan worden gegarandeerd, is
het voorstel voor ons niet aanvaardbaar.” Europees Commissaris Dimas (milieu)
meldde wel dat hij binnenkort voorstellen doet om de uitstoot van auto’s en
trucks te beperken. Dat achtte Van Geel onvoldoende. Hij verwacht te hoge
concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO 2 ) in de Randstad en delen van
Noord-Brabant.

Wegen

Het ministerie heeft in kaart gebracht dat vanaf 2010 nog 120 kilometer weg
tot overschrijdingen leidt, bevestigt een woordvoerder van het ministerie.
Volgens de Nederlandse regering is nog twee jaar extra nodig om ook daar aan de
norm te voldoen zonder dure extra maatregelen. Overschrijdingen leiden in
principe tot bouwverboden, want de Raad van State toetst tot op heden
onverbiddelijk. Daarnaast dreigen procedures voor het Europese Hof van Justitie
tegen Nederland wegens nalatigheid. Van Geel kreeg eerder 1,1 miljard euro van
het kabinet om de lucht schoner te maken. “We moeten kijken wat we verder nog
moeten doen”, zei hij. Binnenkort begint hij een campagne om automobilisten
vrijwillig een roetfilter te laten aankopen. Daarnaast zal de Tweede Kamer
vandaag de Wet luchtkwaliteit vaststellen waardoor het mogelijk wordt
vervuilende projecten weg te strepen tegen schone maatregelen.

Steun

Van Geel kreeg in de vergadering alleen steun van Ierland, Polen en Tsjechië.
De landen zeiden de normen ook moeilijk te kunnen halen, maar verklaarden zich
nog geen tegenstander. Daarentegen vinden landen als Frankrijk,
Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden de normen juist te laag en te laat. De
Franse minister Olin noemde het compromisvoorstel “het absolute minimum”, omdat
de kleine stofdeeltjes zo’n groot gezondheidsprobleem vormen. Het voorstel stelt
een limiet van 25 microgram stofdeeltjes per kubieke meter lucht in 2015. Tot
dusver geldt een zachte streefwaarde, die niet bindend is. Nederland had graag
drie jaar extra de tijd gehad om de norm te halen, maar het ministerie kan uit
de voeten met de norm die niet bindend wordt opgelegd. Van Geel zei zijn hoop te
vestigen op het Europees Parlement, dat de tekst nog kan aanpassen. Het
parlement wil in een eerste reactie meer tijd geven, maar wel de normen strenger
maken. Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) is namens het parlement
aangesteld om een standpunt te formuleren: “Heel teleurstellend dat de EU-landen
de scherpere normen van het parlement nu niet overnemen”, aldus Corbey.

Reageer op dit artikel