nieuws

Structurele aanpak asbestproblematiek

bouwbreed Premium

Gemeenten kunnen veel baat hebben bij nieuw opgestelde asbestsignaleringskaarten. Daarmee kunnen ze vaststellen wanneer bodemonderzoek noodzakelijk is en welke arbo-eisen er opgelegd moeten worden.

Gemeenten kunnen veel baat hebben bij nieuw opgestelde asbestsignaleringskaarten. Daarmee kunnen ze vaststellen wanneer bodemonderzoek noodzakelijk is en welke arbo-eisen er opgelegd moeten worden.
Tot nu toe maakte milieuadviesbureau Geofox-Lexmond voor twee provincies gedetailleerde asbestkaarten: Overijssel en Gelderland. Vanwege asbestcementfabrieken in Goor en Harderwijk hebben vooral deze provincies veel te kampen met asbestproblemen.
Voor de kaarten inventariseerde Geofox duizenden rapporten en dossiers uit onder meer bouwarchieven van in totaal 32 gemeenten. Zo ontstond een beeld waar in het verleden asbest is toegepast in bodem, wegen en gebouwen. Ook verdachte lokaties zijn weergegeven. Het is voor het eerst dat een dergelijke grootschalige inventarisatie is uitgevoerd met deze mate van detaillering.
De kaarten zijn voor iedereen te raadplegen op de websites van beide provincies. Asbestsanering in Overijssel zal tot 2020 zeker 230 miljoen euro kosten. Voor de provincie Gelderland bedraagt dat 160 miljoen.

Reageer op dit artikel