nieuws

SSLq Energielabel voor gebouwen werkt fraude in de hand’

bouwbreed Premium

Fraudegevoelig en onbetrouwbaar noemt Pieter Levenbach de Energy Performance Building Directive (EPBD). En dat komt mede door de wijzigingen die Nederland wil doorvoeren in deze Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen, legde de voorzitter van de Associatie van EnergiePrestatieAdviseurs uit op de vakbeurs Energie 2006 in Den Bosch.

De EPBD kwam er mede op initiatief van Nederland, vertelde Levenbach. Nu de richtlijn eenmaal gereed is meent Den Haag dat het energielabel voor gebouwen wel wat aanpassing behoeft. Minister Dekker streeft naar invoering op 1 januari 2007, mits er dan voldoende adviseurs zijn en de administratieve lasten beperkt blijven. Als Brussel instemt met de Nederlandse kijk op de EPBD kan die op 1 januari 2008 van kracht worden, verwacht Levenbach.
De aangepaste regeling voorziet dan niet in een verplichte keuring van verwarmingsketels en klimaatinstallaties. En eigenaren kunnen dan zelf ‘onafhankelijk’ hun woningen en gebouwen keuren. Kopers en huurders krijgen pas bij het afhandelen van de transactie het energieprestatiecertificaat overhandigd waarin de bevindingen zijn opgesomd. Wat betekent dat ze pas dan inzicht krijgen in de hoogte van de energierekening.
De invoering schort voor onbepaalde tijd op wanneer Brussel zich niet kan vinden in de Nederlandse voorstellen. Het blijft een vraag of er dan veel verloren is, vindt Levenbach. De EPBD komt in grote lijnen overeen met het EnergiePrestatieAdvies zoals dat nu wordt verstrekt en is niet in alles een verbetering. Zo hanteert de EPBD een andere energie-index met een ruime foutmarge en een versimpelde procedure.
Afhankelijk van de creativiteit van degene die het certificaat opstelt kan een woning waarin wel wat energie verloren gaat veranderen in een redelijk energiezuinige woning. Zelf eigen bezit keuren en een certificaat opstellen kan uitlopen in regelrechte fraude, waarschuwt Levenbach. Daar wordt niet tegen opgetreden: handhaving is niet voorzien. Oftewel: het systeem biedt op die manier niet de mogelijkheden die aanvankelijk voor ogen stonden.
De EPBD had op 4 januari van dit jaar in werking moeten treden. Dat is niet gebeurd, net als elders in Europa. De hoge administratieve verplichtingen die Nederland als excuus opvoerde kosten 81 miljoen euro, becijfert Levenbach. Omdat die nu in de portemonnee blijven ook de financiële voordelen uit van de energie die de maatregelen zouden besparen.
De opbrengst daarvan loopt in de miljarden, rekent Levenbach voor. Zo’n 30 procent van alle verbruikte energie gaat onnodig verloren. Ruim 40 procent van alle verbruikte energie gaat op aan woningen en gebouwen. Brussel wil met de EPBD maatregelen afdwingen om die energiezuinig te maken. Kort gezegd komen die neer op het treffen van de voorzieningen die nu meestal worden nagelaten.
Dat is niet zo moeilijk; al in 1978 kon de bouw een zogeheten nul energie-woning opleveren, memoreert Levenbach. Die kreeg door uitblijvende stimulering geen vervolg en dat is jammer, want onderzoek in de huursector leert dat nogal wat huishoudens elke maand meer kwijt zijn aan het energiebedrijf dan aan de corporatie. En dat terwijl de investering in energiesparende maatregelen al binnen enkele maanden terugver diend kan zijn.

Reageer op dit artikel