nieuws

Smallingerland: 36,8 miljoen voor riolering

bouwbreed

Smallingerland investeert de komende jaren 36,8 miljoen euro in diverse rioleringswerkzaamheden. Tot 2010 is een bedrag van 23 miljoen euro gereserveerd voor uitbreiding en vernieuwing. Tussen 2010 en 2030 wordt nog eens 13,8 miljoen euro besteed aan de aanleg van gescheiden rioolstelsels voor de afvoer van hemelwater. “De werkzaamheden gelden voor de gehele gemeente Smallingerland”, licht een woordvoerder toe. “Vanuit de wettelijke bepalingen is het buitengebied inmiddels geactualiseerd. De uitbreidingen en renovatie, alsmede waar mogelijk het realiseren van gescheiden stelsels, betreft vooral de bebouwde omgeving in Drachten en de omliggende dorpen”, aldus de woordvoerder.

Smallingerland investeert de komende jaren 36,8 miljoen euro in diverse rioleringswerkzaamheden. Tot 2010 is een bedrag van 23 miljoen euro gereserveerd voor uitbreiding en vernieuwing. Tussen 2010 en 2030 wordt nog eens 13,8 miljoen euro besteed aan de aanleg van gescheiden rioolstelsels voor de afvoer van hemelwater. “De werkzaamheden gelden voor de gehele gemeente Smallingerland”, licht een woordvoerder toe. “Vanuit de wettelijke bepalingen is het buitengebied inmiddels geactualiseerd. De uitbreidingen en renovatie, alsmede waar mogelijk het realiseren van gescheiden stelsels, betreft vooral de bebouwde omgeving in Drachten en de omliggende dorpen”, aldus de woordvoerder.
Voor de uitwerking van het gemeentelijk rioleringsplan heeft Smallingerland onder meer ondersteuning van ingenieursbureau Tauw. De werkzaamheden worden in deelprojecten aanbesteed.

Reageer op dit artikel