nieuws

Ruimtegebrek in Randstad openen bloot op tafel krijgen

bouwbreed Premium

‘Verdichting’ noemt Henry Meijdam hét probleem van de Randstad met zo’n typisch woord waarop bestuurders patent lijken te hebben. Als voorzitter van de regionale regieraad wil hij het ruimtegebrek in de Randstad open en bloot op tafel krijgen. “Kwaliteit van wonen laat zich niet alleen in de hoeveelheid groen uitdrukken.”

Als voorzitter van de VROM-raad, een belangrijk adviesorgaan van de regering, kan Meijdam het weten. “De komende vijf jaar moeten in Nederland 440.000 woningen gebouwd worden”, stelt hij met een veelbetekende blik. En een groot deel hiervan zal in de Randstad terechtkomen. Met doorbouwen in het groen, gaat dat volgens Meijdam niet lukken. De enige oplossing om iedereen onderdak te bieden is dichtere bebouwing op een kwalitatief hoog niveau.
“Als ik door dichtbebouwde gemeenten loop, zie ik daar de verpaupering al aankomen. Maar kijk nu naar de Amsterdamse Concertgebouwbuurt, daar heeft een hoge kwaliteit van leefomgeving ondanks een zeer hoge bevolkingsdichtheid. We zouden er naar moeten streven om op andere plaatsen in Nederland een vergelijkbaar niveau tot stand te brengen.”
Maar voor aannemers en hun opdrachtgevers in harmonische samenwerking tot een goed eindresultaat komen, moet de bouwsector volgens Meijdam de banden met zijn opdrachtgevers aanhalen. “En dan heb ik het over de overheid, de woningbouwcorporaties en particulieren.”
Volgens Meijdam moet er meer wederzijds begrip komen voor elkaars belangen. Zo zouden bouwbedrijven meer moeten luisteren naar wat hun opdrachtgevers willen. Maar aan de andere kant moeten opdrachtgevers begrip hebben voor de context waarin bouwbedrijven actief zijn. “Er is pas sprake van een gezonde sector als er ook de ruimte is voor een redelijke winstmarge.”
Publiek private samenwerking (pps), is volgens Meijdam een goede manier om nader tot elkaar te komen. “Ambtenaren trekken de tekentafel als het ware naar zich toe om mee te tekenen aan het oplossen van de problemen. Maar in feite is dat slecht opdrachtgeverschap.”
De overheid zorgt volgens Meijdam pas echt voor een gezond concurrerende bouwsector als zij slechts het vraagstuk formuleert en het vinden van de oplossing overlaat aan de markt. Een typisch randstedelijk probleem als de steeds maar dichtslibbende wegen tussen Amsterdam en Almere zou volgens de bestuurder op die manier goed opgelost kunnen worden. “De A6/A9-discussie is politiek beladen, maar het probleem zou goed in een publiek private samenwerking opgelost kunnen worden.”
Als het aan Meijdam ligt, slaan de randstedelijke overheden niet alleen een nieuwe weg in als het om opdrachtgeverschap gaat, maar passen zij ook hun organisatie aan de huidige tijd aan. Want volgens de voorman van de Regieraad regio Randstad is er nogal wat overlap tussen provincies en grote gemeenten . “Als gedeputeerde kwam het regelmatig voor dat ik met verschillende groepjes mensen drie keer dezelfde agenda zat door te kauwen”, put de VVD’er uit eigen ervaring.
De oplossing voor de bestuurlijke kluwen die de Randstad vandaag de dag is, zoekt Meijdam het splitsen van het gebied in een noordelijke en zuidelijke Randstadprovincie. “De noordelijke provincie loopt wat mij betreft dan door tot Amersfoort. De zuidelijke provincie beslaat naast de regio Rotterdam en Den Haag ook een deel van Zeeland en een stuk van wat nu de provincie Utrecht is.”
Naast het verleggen van de provinciale grenzen, bepleit Meijdam ook het verleggen van de gemeentegrenzen in de Randstad. “Het gaat erom bestuur en probleemstelling in zeker 80 procent van de gevallen met elkaar samen te laten vallen”, licht hij het plan om eens kritisch naar de gemeentegrenzen te kijken toe. Om daarbij direct een voorbeeld te geven. “Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen wat het verschil is tussen de vraagstukken die in Amstelveen en in Amsterdam spe len.”

Reageer op dit artikel