nieuws

Rookregels in bouw beter nageleefd

bouwbreed Premium

De bouw leeft de regels rond een rookvrije werkplek steeds beter na. Alleen onderaannemers op de bouwplaats nemen het nog niet zo nauw met de Tabakswet.

Dat concludeert de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) na onderzoek naar rookvrije werkplekken in de bouwnijverheid. De VWA presenteert vandaag de resultaten. De dienst heeft zowel de kantoren van grote bouwbedrijven (meer dan honderd werknemers) als bouwketen op locatie onder de loep genomen. Gekeken is of de werkplekken en de gezamenlijke ruimten rookvrij zijn. Daarnaast is er gecontroleerd op de aanwezigheid van goede aparte rookruimtes. Reden voor de controleactie, uitgevoerd in de eerste helft van 2006, is de slechte score van de bouwnijverheid twee jaar geleden: toen lapte een groot deel (44 procent) van de bedrijven de rookregels nog aan zijn laars.
Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de bouw de berisping van toen heeft opgepakt. Het aantal overtredingen bij hoofdkantoren is gedaald naar 29 procent. In totaal zijn 168 bouwkantoren geïnspecteerd. Bijna vijftig daarvan kregen een schriftelijke waarschuwing. “Een aanzienlijke verbetering. De bouw zit in een opgaande positieve trend. Dat komt ook omdat we er meer aandacht aan besteden”, aldus programmamanager Boudewijn Kustner van de VWA. Kustner zegt dat er nog wel een slag is te maken op de bouwplaats zelf. Daar werden – ondanks een daling ten opzichte van twee jaar geleden – nog veel overtredingen geconstateerd. In een derde van de gevallen werden bouwvakkers op de bouwplaats of in de keet blootgesteld aan tabaksrook. Opvallend daarin is dat de onderaannemers het aanzienlijk minder nauw nemen met de Tabakswet dan de hoofdaannemers. Zo wordt er in de helft van deze bouwketen die voor gezamenlijk gebruik zijn ingericht – vooral schaftruimten, maar ook omkleed- en wasruimten – nog gewoon gerookt. Bij hoofdaannemers lag dit percentage veel lager: 21 procent. “Onderaannemers moeten er echt een tandje bijdoen”, zegt Kustner. “We zijn één geval tegengekomen waar de hele ploeg op een machinist na rookte. Deze man kwam dus niet in de keet omdat hij astma had.”
Ook in de kantoorruimtes op bouwlocaties nemen onderaannemers de rookregels niet zo serieus als de hoofdaannemers: bij respectievelijk 46 procent en 24 procent zijn overtredingen geconstateerd.
Het ingestelde rookverbod van onderaannemers voldeed slechts in een derde van de gevallen, tegen ruim twee derde bij de hoofdkantoren. Dit is te verklaren doordat hoofdaannemers meestal strengere regels opstellen dan een uitvoerder, zegt het VWA. Bouwbedrijven houden zich over de hele linie steeds beter aan de Tabakswet. Ruim driekwart van de bouwbedrijven heeft een volledig rookverbod ingevoerd. Er mag feitelijk alleen nog maar worden gerookt in daarvoor aangewezen rookruimten. In 2004 was dat nog 57 procent. Op bouwplaatsen zelf heerst in bijna tweederde van de locaties een rookverbod (64 procent) waar alleen in een aparte bouwkeet kan worden gerookt.

Reageer op dit artikel