nieuws

Rigo: Groene Hart krijgt te veel nieuwe woningen

bouwbreed

In het Groene Hart worden tot 2020 veel meer woningen gebouwd dan nodig is voor de eigen bevolkingsaanwas. In het gebied worden de komende jaren zelfs meer woningen gebouwd dan in de rest van Nederland.

Dat concludeert Rigo Research en Advies in een onderzoek naar de woningbouwplannen in de drie Groene-Hartprovincies.
In de Nota ruimte is het Groene Hart aangemerkt als nationaal landschap. In het gebied met de beschermde status mogen alleen woningen worden gebouwd voor de eigen bevolking. De provincies hebben onlangs met het Rijk de afspraak gemaakt dat er komende jaren maximaal 35.700 woningen mogen komen. Volgens Rigo zijn dat er 7700 (20 procent) te veel. Er zijn maximaal maar 28.000 woningen nodig voor de bevolkingaanwas, aldus het onderzoeksbureau, dat zich daarbij baseert op een eigen prognose, de landelijke CBS-huishoudensprognose en de huidige migratiepatronen.
De toename van 35.700 huizen tot 2020 betekent volgens Rigo dat het aantal woningen in het Groene Hart veel sneller stijgt dan in de rest van het land. “Dat kan toch nooit de bedoeling zijn”, aldus Rigo-onderzoeker ing. Johan van Iersel gisteren bij de presentatie van het onderzoek.
Rigo waarschuwt ook voor het risico dat gemeenten de verkeerde woningen gaan bouwen. Op basis van de prognoses concluderen de onderzoekers dat er vooral voor mensen tussen 45 en 65 jaar woningen moeten komen, binnen de bebouwde kom, dichtbij de voorzieningen. Volgens Rigo heeft de ervaring echter geleerd dat gemeenten juist lucratieve eengezinswoningen willen bouwen, die niet interessant zijn voor de oudere woningzoekenden.
Milieudefensie, dat opdracht had gegeven voor het Rigo-onderzoek, ziet in de uitkomsten het zoveelste teken dat de woningbouwambities van de gemeenten in het Groene Hart het beschermde landschap bedreigen.
De Kamer praat volgende week met minister Winsemius (VROM) over de Nota ruimte. PvdA-Kamerlid Co Verdaas, die het Rigo-onderzoek gisteren in ontvangst nam, vond het verschil tussen de behoefte en de afgesproken opgave opmerkelijk. De PvdA vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de landschappelijk kwaliteiten van het gebied te beschermen, zo maakte Verdaas duidelijk. Hij wil zich daarbij echter niet vastpinnen op getallen voor een maximaal aantal woningen.

Reageer op dit artikel