nieuws

Panama kiest voor verbreding kanaal

bouwbreed Premium

Realisering van de uitbreiding van het Panamakanaal betekent kansen voor Nederlandse waterbouwers. Maar ook al is de Nederlandse waterbouw vooraanstaand in de wereld, de Autoridad del Canal de Panama (ACP) is bij het aanbesteden van werk gehouden aan internationale procedures.

Van onze redactie techniek
De bevolking van Panama heeft zich zondag in een referendum in grote meerderheid uitgesproken voor realisering van de plannen van de Kanaalautoriteit voor uitbreiding van het kanaal. De plannen beogen in 2015 tot een verdubbeling van de capaciteit te komen door aanleg van grote sluizen. De afgedragen kanaalgelden zijn de grootste inkomstenpost van Panama. Door de verdubbeling zal dit zo kunnen blijven.
De huidige sluizencomplexen zijn geschikt voor (container)schepen tot een breedte van 32,3 meter. Momenteel is 27 procent van de containerschepen al groter dan het typische Panamax-schip met een tonnage van ongeveer 65.000. Het Panamakanaal is 80 kilometer lang. Schepen worden door middel van sluizen naar een niveau van 85 meter boven zeeniveau gebracht. Door de uitbreiding van het kanaal zullen schepen tot 53 meter ook gebruik kunnen maken van de korte route van de Atlantische Oceaan naar de Grote oceaan. Daarmee zal volgens de plannenmakers in elk geval tegemoet worden gekomen aan de vraag tot 2025.

Investering

Verbreding van het Panamakanaal kost volgens schattingen 5,25 miljard Amerikaanse dollar. De kanaalautoriteit heeft dat geld niet zelf en moet het lenen. Investeerders zouden kunnen rekenen op een rendement van 12 procent.
Met het geleende geld krijgt het kanaal een nieuwe route voor grote schepen. Dat betekent bij de kust aan weerszijden van het kanaal verdieping en verbreding van de toegangsgeulen. Ook komen aan beide kanten van het kanaal nieuwe, brede sluizen. De bestaande vaarroute op 25 meter boven zeeniveau wordt voor grotere schepen geschikt gemaakt door nieuwe vaargeulen, verbreden van de huidige en door het vergroten van de vaardiepte.

Sluizen

Het schutten van schepen in het kanaal gebeurt door zwaartekracht, er wordt geen water gepompt. Dat houdt in dat er zoet water verloren gaat. Er is aanvoer van water op het hoger gelegen niveau dat afkomstig is van neerslag. Maar die hoeveelheid is begrensd.
Daarom worden de nieuwe sluizen voorzien van drie spaarbekkens voor de opslag van water. Daarmee is een reductie van het waterverbruik van 60 procent te realiseren. Dit is vastgesteld door WL Delft Hydraulics in een voorstudie voor de voorlopige plannen. Het onderzoeksinstituut uit Delft hoopt het vervolgonderzoek voor de gedetailleerde plannen te kunnen doen.
Projectleider Tom Jongeling benadrukt dat het instituut bij het verkrijgen van opdrachten geen voorkeurspositie bij de kanaalautoriteit heeft. Al het werk zal volgens de regels in concurrentie worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel