nieuws

Orderboeken van bouwers in Vlaanderen overvol

bouwbreed Premium

Wie wil bouwen in Vlaanderen, moet nu al rekening houden met wachttijden van één tot zes maanden. De komende maanden zullen die zeker nog verder oplopen. De Vlaamse aannemers voeren geen werken uit die buiten hun specialiteit vallen.

Dit blijkt uit een enquête door de aannemersorganisatie Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij haar leden. Voor de klant is het belangrijk dat hij voor elke bouwopdracht onmiddellijk de meest geschikte aannemers aanspreekt. Hiertoe creëerde de VCB onlangs de website www.ikzoekeenvakman.be. Meer dan 5000 aannemers zijn er al in opgenomen.
Aannemers houden zich strikt aan hun deskundigheid, zo blijkt uit de enquête. Als een opdracht daar niet bij aansluit, zal amper 4 procent deze toch proberen uit te voeren. Van de door de VCB ondervraagde bedrijven verwijst 45 procent door naar een collega, 28 procent weigert de opdracht en 23 procent doet een beroep op een onderaannemer. Dit heeft te maken met het hoge aantal opdrachten voor particuliere klanten. Van de geënquêteerde aannemers verklaart 53 procent nu al over een beter gevuld orderboek te beschikken dan voorheen.
Ook verwacht 53 procent een verdere stijging van het opdrachtenvolume, waardoor de klanten nog langer moeten wachten. Nu reeds bedragen de wachttijden bij 43 procent van de aannemers één à drie maanden en bij 25 procent vier tot zes maanden. Bij een kwart van de bedrijven zal de wachtlijst in de nabije toekomst nog een tot twee maanden langer worden.

Overwerken

De VCB kreeg circa driehonderd antwoorden van kleine en middelgrote ondernemingen; woningbouw- afwerk- en installatiebedrijven. Circa 80 procent wil het probleem aanpakken door met het huidige personeel meer overuren te maken en vaker op zaterdag te werken én door het werk meer te mechaniseren en automatiseren. Van de aannemers overweegt 55 procent serieus de uitvoeringscapaciteit uit te breiden. De werving van extra personeel komt op de eerste plaats, maar dat is gezien de acute krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt moeilijk. Tevens wil 55 procent zijn netwerk van Vlaamse onderaannemers uitbreiden. Slechts 7 procent denkt aan buitenlandse onderaannemers. Ook de inschakeling van nieuwe productiemethoden (zoals prefabricatie) scoort relatief laag als oplossing. Met verhoging van uitvoeringscapaciteit streven bouwbedrijven maar eén doel na: de huidige afspraken effectief naleven. Ondanks deze hoogconjunctuur is de kans gering dat de prijzen stijgen. Een kleine minderheid (18 procent) overweegt deze te verhogen en nog minder (amper 13 procent) gaat de offertes betalend maken. De bouwers stellen dat de scherpe concurrentie prijsstijgingen onmogelijk maakt. Bovendien vreest tweederde dat hogere prijzen de relatie met de klanten ernstig beschadigen. Dus doen ze dit niet.

Reageer op dit artikel