nieuws

Oorzaak falen funderingspalen blijft mysterie

bouwbreed Premium

Een werknemer van aannemerscombinatie Visser&Smit Bouw en BAM Grondtechniek is betrapt toen hij probeerde een proef met funderingspalen voor de Haagse Hubertustunnel te saboteren. Dat melden diverse bronnen aan Cobouw. De projectorganisatie ontkent echter alles.

De funderingspalen die de aannemerscombinatie voor de ontvangstkuip van de Hubertustunnel maakten, bleken bij een controleproef slechts 15 tot 20 procent van de benodigde krachten te kunnen opnemen. Lag dat aan het ontwerp, de uitvoering of was het de lastige harde zandbodem in Den Haag? Om de discussie tussen de opdrachtgever en de funderingscombinatie te onderbouwen, werd Gebr. Van Leeuwen uit Harmelen gevraagd in dezelfde bouwput een paar gelijksoortige palen te plaatsen. Uit belastingsproeven bleken die Leeuwankerpalen wel voldoende sterk te zijn. Dat was het bewijs dat de bodem niet de oorzaak was van de slechte palen.
Om te achterhalen wat dan wel de oorzaak was, onderzocht ir. Evert Aukema van de Bouwdienst Rijkswaterstaat het voorval. Aukema presenteerde zijn bevindingen op 5 oktober tijdens de Fuderingsdag. Ten overstaan van al zijn vakgenoten moest Aukema verklaren dat het hem niet was gelukt een definitief oordeel te geven. Hij presenteerde alleen vier mogelijke oorzaken. Aukema concludeerde dat “het gebruikte type palen, ondanks de risico’s en uitvoeringsgevoeligheid, wel degelijk goed toepasbaar is, als er maar voldoende aandacht is voor het vakmanschap van de uitvoerder en als er vooraf goede geschiktheidsproeven worden gedaan”.
Voor de funderingsbranche was het onbevredigende resultaat van Aukema’s onderzoek geen verassing. Want als de oorzaak wel definitief vast zou komen te staan, zou dat contractuele consequenties kunnen hebben die niet in het belang zijn van het project. Uit het onderzoek van Aukema wordt duidelijk dat er van alles misging tijdens de productie van de palen. Maar waarschijnlijk is er meer aan de hand dan de projectorganisatie en de betrokken aannemers naar buiten willen brengen.

Betrapt

Zo zeggen meerdere bronnen dat een werknemer van de funderingscombinatie heeft geprobeerd ’s nachts de proefpalen van Gebr. Van Leeuwen te saboteren. Het was de bedoeling dat de Leeuwankerpalen na de sabotage ook slecht zouden presteren bij de belastingsproeven. De funderingscombinatie zou op die manier de schuld van het falen van hun palen definitief kunnen afschuiven op de lastige ondergrond. Maar omdat Gebr. Van Leeuwen de sabotage blijkbaar verwachtte, werd de proefopstelling bewaakt. De werknemer is voortijdig betrapt waardoor de proeven toch zijn geslaagd.
Paul Janssen, projectleider van de opdrachtgever, ontkent namens alle partijen alles. In een reactie noemt hij het een gerucht dat ook bij hem bekend is. “Ik heb het vorig jaar laten onderzoeken. We hebben toen onder andere alle uitvoerders gevraagd wat ervan waar is, en we hebben de testresultaten van de palen goed nagekeken. Maar uit niets is gebleken dat er met de palen is gerommeld.”
Volgens hem betaalt de gemeente Den Haag zelf de extra kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken door de vertraging, omdat de schuldvraag niet definitief is vastgesteld. “Dan kun je niet alle kosten bij een partij leggen”, aldus Janssen. Volgens hem is een onderzoek daarnaar financieel niet de moeite waard.
Op pagina 9:
Onderzoek fundering Hubertustunnel geeft geen uitsluitsel.

Reageer op dit artikel