nieuws

Onafgebroken strijd voor beter imago pvc

bouwbreed Premium

De stuurgroep PVC ergert zich aan de Nedek en Uneto-VNI die overheden afraden pvc-kabels in publieksgebouwen toe te passen. “Het lijkt erop dat zij de nieuwe mbzh-kabel willen promoten door een zo negatief mogelijk beeld te schetsen van pvc-kabels”, aldus Jacob Bouwma van de stuurgroep. Hij pleit voor een wetenschappelijk kader.

Rond de Tweede Wereldoorlog werd de op chloor gebaseerde massakunststof pvc geïntroduceerd. Sinds 1989 verweert de belangenbehartiger zich onafgebroken tegen aanvallen van milieuorganisaties. Nederland telt twee pvc-producenten (jaarlijks ongeveer 600.000 ton) en honderden verwerkers. Per jaar groeit de markt met een paar procent. De bouwsector is de grootste afnemer.
Wanneer is pvc levensgevaarlijk?
“Als je ermee opgesloten zit in een kleine brandende ruimte.”
De Nedek en Uneto-VNI vinden dat overheden het goede voorbeeld moeten geven door te kiezen voor mbzh-kabels (moeilijk brandbaar zonder halogeen) in publieksgebouwen…
“Laat ik vooropstellen. Brand is gevaarlijk. Kabels die kunnen branden ook. Bij een brandende pvc-kabel komt zoutzuur en koolmonoxide vrij. Helder. Ik vraag me af of pvc-kabels schadelijker zijn dan mbzh-kabels. Van pvc is alles bekend, maar van deze nieuwe kabel relatief weinig. De Nedek grijpt alles aan om de speelruimte van pvc kleiner te maken.”
Vanwaar dat vermoeden?
“De mbzh-kabel is vooral om marktstrategische redenen op de markt gekomen. De pvc-kabel wordt volop geproduceerd in Nederland en heeft veel concurrentie uit China. De marges zijn klein dus van grote winsten is geen sprake. Kortom, de kabelindustrie zit in een moeilijke hoek en ziet veel mogelijkheden in de duurdere mbzh-kabels.”
Wat is uw relatie met de Nedek?
“Vroeger zat er een afgevaardigde van een kabelfabrikant in onze stuurgroep. Tegenwoordig staan we soms recht tegenover elkaar. Zo pleit de Nedek ook voor een zuurgraad rooktest voor het kwalificeren van kabels, terwijl ze weten dat pvc het er in die test slecht vanaf brengt.
Bovendien is die test totaal geen goede maat voor het brandrisico. Het lijkt op een uitgekiend spelletje van de kabelindustrie. Op sommige punten dreigt ze te winnen.”
D enkt u dat de Nedek helemaal van pvc-kabels af wil?
“Nee, dat geloof ik niet. Voor recht-toe-recht-aan-woningen ben ik ervan overtuigd dat zij de eenvoudige toepassing van pvc wil behouden.”
Erkent u dat de mbzh-kabel veiliger is dan een pvc-kabel?
“Het is te zwart-wit om te stellen dat een pvc-kabel levensgevaarlijk is en een mbzh-kabel veilig. Nonsens.”
Waar rook is, is vuur…
“Ja luister, als uit onderzoek blijkt dat het aantal doden bij brand significant afneemt door mbzh-kabels dan moet je daarvoor kiezen. Dan moet dat ook nog economisch zinvol zijn.”
Hoe goed kent u de mbzh-kabel?
“Ik heb begrepen dat er polyolefine copolymeer in de kabels verwerkt is. Dat is goed brandbaar spul. Er zijn speciale hulpstoffen voor nodig om de kabels ‘low smoke’ te maken. Kortom de kabels zijn op het punt van brandgevaarlijkheid vergelijkbaar met ‘low smoke’ pvc-kabels.”
Waar pleit uw stuurgroep voor?
“We moeten naar een systeem waarbij onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden in de ontwerpfase. Welke kabel gebruiken we bij een tunnel, welke bij een detentieboot of bioscoop. Met niet wetenschappelijk onderbouwde beschuldigingen van beide materiaalsoorten schieten we niets op.”
Wat is het imago van pvc?
“Slecht. Dat wordt nog steeds bepaald door aantijgingen vanuit de milieuhoek. 80 procent van de verkochte kunststof kozijnen is van pvc. Leveranciers zijn bijna bang omdat dat hardop te zeggen.”
Wat is uw grootste angst?
“We zijn doodsbenauwd welk product als volgende ten onrechte als gevaarlijk of milieubedreigend wordt gezien.”
Stel, pvc mag in geen enkele vorm meer worden toegepast…
“Dan hebben we een groot maatschappelijk probleem. Neem alleen al de bloedzak in ziekenhuizen. Daarvoor is nog steeds geen goed alternatief.”
Vanaf de oprichting blust u brandjes. Is dat niet frustrerend?
“Ja. Ik kan er niets anders van maken. Je hebt altijd het idee dat je onterecht in de hoek van de klas wordt gezet.”
Wat heeft u in 15 jaar tijd bereikt?
“Pvc wordt meer en meer geaccepteerd. Dertig procent van mijn tijd vul ik met vertellen dat pvc niet per definitie brandveilig of schadelijk voor het milieu is. Mijn voorganger was daar 80 procent van zijn tijd mee bezig. De kou trekt langzaam uit de lucht. “

Reageer op dit artikel