nieuws

Omwonenden Gaasperdammerweg willen rechte rug Kabinet

bouwbreed Premium

Bij de start van de planstudie hoofdwegverbinding Schiphol Amsterdam Almere ging men uit van een groei van het autoverkeer met 50 procent in de komende jaren. Zo’n groei levert dan meer dan 10 miljoen auto’s op. De vraag of dat voor Nederland (en ook mondiaal) wenselijk is, is tijdens de inspraakprocedure wel gesteld door de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG), maar is niet echt doorgedrongen. In de ban van de groei-economie was het een vanzelfsprekendheid dat er meer asfalt moest komen en bijgevolg ook meer bijwerkingen in de vorm van geluidsoverlast en ongezonde lucht. Op deze manier blijft het bezettingspercentage van een auto in de spits veilig buiten schot. Dit is nog steeds minder dan 30 procent. Nogal luxe? Bij 40 procent zouden de files al oplossen. Als de Tweede Kamer zich eerder met ‘de oorzaak van het fileleed’ was gaan bezighouden en aandacht had besteed aan de vormen van congestieheffing in plaats van een kabinet nu nog te willen dwingen tot een keuze voor meer asfalt op de Gaasperdammerweg, zou dit een groter blijk zijn van gezond verstand. De Raad voor Verkeer en Waterstaat had in 2003 hier al aandacht aan besteed: dit thema is recent nog eens herhaald door het Centraal Planbureau in de second opinion. Congestieheffing helpt bij het reduceren van de spitsfiles en bij een nodige mentaliteitswijziging. Een pilotproject lijkt ons zeer wenselijk. Het CPB meldde ook nog dat de eventuele verbreding van de A9 maatschappelijk niet rendabel is.

Bij de start van de planstudie hoofdwegverbinding Schiphol Amsterdam Almere ging men uit van een groei van het autoverkeer met 50 procent in de komende jaren. Zo’n groei levert dan meer dan 10 miljoen auto’s op. De vraag of dat voor Nederland (en ook mondiaal) wenselijk is, is tijdens de inspraakprocedure wel gesteld door de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG), maar is niet echt doorgedrongen. In de ban van de groei-economie was het een vanzelfsprekendheid dat er meer asfalt moest komen en bijgevolg ook meer bijwerkingen in de vorm van geluidsoverlast en ongezonde lucht. Op deze manier blijft het bezettingspercentage van een auto in de spits veilig buiten schot. Dit is nog steeds minder dan 30 procent. Nogal luxe? Bij 40 procent zouden de files al oplossen. Als de Tweede Kamer zich eerder met ‘de oorzaak van het fileleed’ was gaan bezighouden en aandacht had besteed aan de vormen van congestieheffing in plaats van een kabinet nu nog te willen dwingen tot een keuze voor meer asfalt op de Gaasperdammerweg, zou dit een groter blijk zijn van gezond verstand. De Raad voor Verkeer en Waterstaat had in 2003 hier al aandacht aan besteed: dit thema is recent nog eens herhaald door het Centraal Planbureau in de second opinion. Congestieheffing helpt bij het reduceren van de spitsfiles en bij een nodige mentaliteitswijziging. Een pilotproject lijkt ons zeer wenselijk. Het CPB meldde ook nog dat de eventuele verbreding van de A9 maatschappelijk niet rendabel is.

Tijdelijk

Zo loopt de Tweede Kamer aan de leiband van een kongsi van een ‘milieulobby’ onder leiding van Natuurmonumenten (het Naardermeer is veilig) en de asfalt/autolobby (meer asfalt). De gezondheid van de omwonenden van deze weg: de Gaasperdammerweg in Amsterdam Zuidoost en het vergeten Amstelveen en Ouderkerk doen er niet zo toe.
25 Jaar geleden hebben we hetzelfde al meegemaakt. De Gaasperdammerweg zou tijdelijk zijn, want hij had, volgens de normen toentertijd, al niet aangelegd mogen worden. De geschiedenis dreigt zich te herhalen, want er wordt nu al gepraat over versobering van de plannen. Als intussen aantrekkelijk openbaar vervoer en fietsfaciliteiten in het verstedelijkte gebied ook de aandacht krijgen, die ze in verband met een duurzame mobiliteit verdienen, levert dat ook een verbetering op van de leefomgeving van stad en platteland (ook goed voor de natuur). Dit biedt een innovatiever spoor voor een mobiliteit die zowel rekening houdt met de leefbaarheid/gezondheid als met de bereikbaarheid van de Noordvleugel dan een fixatie op weer meer asfalt, dat pas over meer dan tien jaar dienst zou kunnen doen.

Afvalputje

Tenslotte verwachten we als burgers en omwonenden van de Gaasperdammerweg dat dit Kabinet de rug recht houdt en geen overhaaste beslissing neemt. Na de komende verkiezingen kunnen bij coalitiebesprekingen bovengenoemde adviezen serieuzer worden genomen. De 25.000 omwonenden rond de Gaasperdammerweg accepteren niet dat zij weer moeten fungeren als het afvalputje van de regio en dus als tweederangs burgers worden behandeld door opgezadeld te worden met nog meer ongezonde lucht en geluidsoverlast. Wij weten als geen ander wat het is om langs een snelweg te wonen. Van 70.000 naar 150.000 auto? No way!
Lony Wesseling, namens AGG
Amsterdam
lwesseling@wvb.nu

Reageer op dit artikel