nieuws

‘Nadruk op tijd en geld houdt vernieuwing tegen’

bouwbreed Premium

Innoveren staat in de bouw op een laag pitje, zo blijkt uit de jaarlijkse innovatiemonitor van Twynstra The Bridge. “Het leeft wel in de top van de ondernemingen, maar het druppelt niet door naar de lagere regionen”, zegt Radboud de Groot, directeur van Twynstra The Bridge.

Het gebrek aan innovatie kan wijzen op een communicatieprobleem, stelt De Groot. Weliswaar zijn veel directies en bestuurders ervan overtuigd dat vernieuwing een noodzaak is om verder te komen, tegelijkertijd worden medewerkers die belangrijke ideeën aandragen nauwelijks extra gewaardeerd. “De helden zijn in de bouw niet de innovatoren, maar de mensen die een grote opdracht binnenhalen of die een omvangrijk project binnen de daarvoor gestelde tijd opleveren”, legt hij uit. “Als ze daarbij vernieuwingen toepassen, dan wordt dat er vaak niet eens bij vermeld. De top van het bedrijfsleven zou meer schouderklopjes moeten uitdelen aan de mensen die iets nieuws bedenken. Als je op die manier toont dat innovatie net zo belangrijk is als wanneer je een belangrijke aanbesteding binnenhaalt, verandert het gedrag van het personeel. De medewerkers zullen dan meer hun best gaan doen om ideeën aan te dragen. Nu ligt de nadruk te zeer op tijd en geld. “
Hij adviseert aannemers binnen hun bedrijf een structuur aan te leggen waar medewerkers met nieuwe ideeën terecht kunnen. “Het is heel belangrijk dat die mensen weten wat er met hun innovatie gebeurt en dat personeel dat een waardevol idee aandraagt daarvoor ook wordt beloond. Ér moet natuurlijk wel een schifting van de innovaties komen, zodat de sterkste overblijven.”

Van Oord

De Groot kent overigens bouwbedrijven die innovatie hoog in het vaandel hebben. Hij prijst Van Oord als een van de meest innoverende bouwers vanwege Palm Jebel Ali, een eiland in de vorm van een palmboom dat verrijst in het Arabische Emiraat Dubai. Een klus van 2,5 miljard euro. “Om die opdracht te krijgen heeft Van Oord speciale productiemethoden en verdienmodellen moeten ontwikkelen om met de machthebber aldaar tot overeenstemming te komen. Dat zijn natuurlijk enorme innovaties geweest.”
Ook hoort hij geregeld van vernieuwingen op kleinere schaal, waarbij hij zich afvraagt waarom er geen octrooi voor aangevraagd is. “Veel innovaties worden gezien als de oplossing voor een specifiek probleem, waarbij voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheden om zo’n idee door te ontwikkelen zodat je het structureel kunt gebruiken. Daardoor gaan heel veel uitvindingen verloren en moet het wiel weer opnieuw worden uitgevonden.”
Wat hem verbaast is het gemak waarmee sommige innovaties aan de grote klok worden gehangen, zonder dat er eerst een octrooi voor is aangevraagd. “Een ingenieur bedenkt bijvoorbeeld iets en is daarop zo trots dat hij allerlei vakblaadjes inlicht. Met als gevolg dat iedere bouwer er mee aan de haal kan gaan, want de patentrechten op het idee zijn nergens vastgelegd. Voor een bedrijf is dat natuurlijk doodzonde. Aannemers zouden eens moeten kijken “hoe andere bedrijfstakken daarmee omgaan.”

Reageer op dit artikel