nieuws

Krul mag van rechter aan de slag op Wadden

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat mag het onderhoud aan de vaargeulen in de Waddenzee gunnen aan Krul & Zonen, ook al diende het baggerbedrijf volgens de concurrentie een abnormaal lage prijs in.

Dat heeft de Haagse rechtbank vrijdag bepaald in een kort geding.
Baggercombinatie De Boer-Van der Kamp-De Vries en Van de Wiel stapte twee weken terug naar de rechtbank om gunning van de baggerklus aan aannemingsbedrijf Krul te voorkomen.
Volgens de samenwerkende baggeraars kan Krul voor de ingediende prijs van 2,7 miljoen euro het werk kwalitatief nooit goed uitvoeren. Zelf had baggercombinatie, die al jaren het onderhoud aan de vaargeulen uitvoert, een prijs van bijna 10 miljoen euro neergelegd.
De rechter meent echter dat de combinatie “niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kosten van het werk minimaal 10 miljoen euro moeten bedragen en dat de offerte van Krul derhalve zeer uitzonderlijk laag is”.
Daarbij wees de rechter erop dat het om een prestatiebestek gaat, waarbij “de wijze van uitvoering aan de aannemer is, mits de gevraagde prestatie wordt geleverd”. Rijkswaterstaat liet tijdens de zitting al weten geen enkele twijfel te hebben aan de manier waarop Krul het werk wil aanpakken.
Als bewijs dat Krul geen abnormale aanbieding heeft gedaan, haalt het vonnis ook de opmerking van Rijkswaterstaat aan dat “de raming van de kosten voor het werk dichterbij de inschrijving van Krul ligt dan bij de inschrijving van de combinatie.”

Kwaliteit

De klacht dat de aanbestedende dienst niet alleen naar de prijs maar ook naar kwaliteit had moeten kijken, belandde eveneens in de prullenbak. De rechter oordeelde dat “van een samengesteld gunningscriterium waarbij een weging plaatsvindt van prijs en kwaliteit geen sprake is”.
Rijkswaterstaat staat derhalve volledig in zijn recht om het werk te gunnen aan de laagste inschrijver.
Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat het onderhoud aan de vaargeulen in de Waddenzee Europees aanbesteedt. Voorheen huurde de dienst baggerbedrijven in als er gebaggerd moest worden. Het prestatiecontract geldt voor een periode van drie jaar en omvat behalve het op diepte houden van de vaargeulen en havens ook het vervoeren en storten van de vrijgekomen specie.

Reageer op dit artikel